Specjalista ds. kadr i płac
Centrum Integracji Społecznej
Zielona Góra, Lubuskie
4 d. temu

Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac Wymagania niezbędne 1.

Obywatelstwo polskie. 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku.

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku. 5. Osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

6. Wykształcenie średnie lub wyższe. 7. Doświadczenie zawodowe na stanowisku objętym naborem. Wymagania dodatkowe 1. Bardzo dobra znajomość programów Kadry i Płace firmy Streamsoft oraz Płatnik.

2. Znajomość przepisów prawa w zakresie : ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ubezpieczeniach społecznych, kodeksu pracy, aktów wykonawczych do wskazanych ustaw, przepisów dotyczących BHP.

3. Znajomość obsługi pakietu Microsoft Office. 4. Wiedza i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia spraw kadrowych i płacowych oraz obsługi programów komputerowych i poczty elektronicznej.

5. Umiejętność organizowania pracy własnej. 6. Odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych 1. Termin : do dnia 31 lipca 2018 r. do godz. 15.00. 2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych : w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na stanowisko Specjalista ds.

kadr i płac w Centrum Integracji Społecznej , osobiście lub listem poleconym. 3. Miejsce : Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, ul.

Staszica 4, 65-175 Zielona Góra, sekretariat. Dodatkowe informacje 1. Telefon kontaktowy : 68 470 33 03 . 2. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Centrum.

5. Stanowisko pracy współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły dotyczące oferowanego stanowiska znajdują się na stronie : http : / / www.

cis.bipzielonagora.pl / wakaty / 4 / 43 / Specjalista ds kadr i plac /

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku