Specjalista Obróbki Zdjęć (Image Processing Specialist)
TechInsights
Warszawa, PL
4 d. temu

TechInsights jest liderem na Å wiatowym rynku w ekspertyzie patentowej dotyczÄ cej konstrukcji ukÅ adów scalonych i urzÄ dzeÅ elektronicznych.

Od ponad 30 lat TechInsights to zaufany partner patentowy i technologiczny dla najlepszych firm na Å wiecie, wÅ Ä czajÄ c w to 37 z 50 najwiÄ™kszych amerykaÅ skich posiadaczy patentów.

W zwiÄ zku z rozwojem dziaÅ u Image Processing poszukujemy osób biegle posÅ ugujÄ cych siÄ™ komputerem do obróbki zdjÄ™Ä ukÅ adów scalonych.

Szukamy osób które :

 • biegle posÅ ugujÄ siÄ™ komputerem oraz z Å atwoÅ ciÄ przyswajajÄ pracÄ™ z nowymi programami
 • wykazujÄ siÄ™ starannoÅ ciÄ , dokÅ adnoÅ ciÄ oraz cierpliwoÅ Ä a dodatkowo sÄ otwarte na nowe rozwiÄ zania i technologie
 • potrafiÄ bardzo dobrze organizowaÄ pracÄ™ wÅ asnÄ i sÄ terminowe
 • w stopniu dobrym posÅ ugujÄ siÄ™ jÄ™zykiem angielskim (B1)
 • dobrze odnajdujÄ siÄ™ w pracy zespoÅ owej
 • Aplikuj jeÅ li :

 • jesteÅ studentem (preferowane) dowolnej specjalizacji
 • posiadasz pierwsze, praktyczne doÅ wiadczenie w fotografii reklamowej lub fotografia to Twoje hobby i pasja
 • jesteÅ uzdolniony manualnie
 • Co oferujemy i dlaczego powinieneÅ wybraÄ TechInsights :

 • umowa o pracÄ™ lub umowa zlecenie w zależnoÅ ci od posiadanych umiejÄ™tnoÅ ci i oczekiwaÅ
 • bardzo elastyczne godziny pracy
 • prywatny program opieki zdrowotnej
 • lekcje jÄ™z. angielskiego
 • Na potrzeby rekrutacji, prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych.

  Wyrażam zgodÄ™ na przetwarzanie przez TechInsights Europe Sp. z o.o.. moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji, dla potrzeb niezbÄ™dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawÄ z dnia 29 sierpnia 1997 r.

  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). JednoczeŠnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TechInsights Europe Sp.

  z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszÅ ych rekrutacji.

  Powered by JazzHR

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku