Pracownik do pracy w księgowości
Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Katowice, Polska
1 d. temu
source : Jobs.pl

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia

Mieszkaniowa

40-853 Katowice ul. Gliwicka 65

poszukuje osobę na stanowisko :

Wymagania :

 • wykształcenie min. średnie lub wyższe
 • znajomość zagadnień księgowych lub znajomość zagadnień rachunkowości na poziomie księgowego bilansisty.
 • umiejętność pracy na komputerze
 • rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Oferujemy :

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • jednozmianowy system czasu pracy
 • samodzielne i odpowiedzialne stanowisko
 • 1.Administratorem danych pozyskiwanych w celach rekrutacyjnych jest Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Katowicach, ul.

  Gliwicka 65, tel. 32 6061700, adres mailowy : sekretariat hgsm.pl2.W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem iod hgsm.

  pl . 3.Dane w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, a pozostałe dane wskazane na dokumentach aplikacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu i wysłaniu ich do Administratora.

  Zgodę można wycofać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia pod adresem kadry hgsm.pl . Brak podania tych dodatkowych danych nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału z procesie rekrutacji.

  4.Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, również do celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok.

  Zgodę można wycofać w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać w sposób analogiczny jak w pkt.

  2. 5.Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa, m.in. PIP. Ponadto dane osobowe kandydata mogą być udostępniane operatorom pocztowym, oraz podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.

  usług teleinformatycznych, takich jak dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług prawnych i doradczych, usług dotyczących korzystania z portali rekrutacyjnych w tym Grupie Pracuj sp.

  z o.o.6.Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, nie podlegają one profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

  7.Osoba składająca aplikację posiada prawo do żądania od Administratora :

 • dostępu do danych i otrzymania ich kopii;
 • sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych;
 • usunięcia danych jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. 8.Każdy posiada także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
 • Stawki 2, 00 193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  9.Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez okres rekrutacji (lub do momentu wyłonienia kandydata na dane stanowisko, a następnie przez okres 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami).

  10.Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub na adres mailowy sekretariat hgsm.pl .

  Termin składania c. v do 05.06.2020 r. drogą pocztową , osobiście

  lub Aplikuj teraz.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku