inspektor weterynaryjny
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Kraków
6 d. temu
source : infoPraca

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • przyjmuje zgłoszenia o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzi dochodzenia epizootyczne celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby;
 • prowadzi czynności związane ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydaje nakazy i zakazy mające na celu zwalczanie choroby;
 • przygotowuje projekty decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • organizuje monitoring i nadzoruje jego realizację, nadzoruje pobieranie oraz dostarczanie do laboratorium próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt;
 • kontroluje prawidłowość realizacji zadań wykonywanych przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie : a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego;
 • b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań monitoringowych, c) nadzoru nad obrotem zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie, skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia zwierząt w zakresie wystawianych świadectw zdrowia;
 • przeprowadza badania zwierząt w obrocie i wystawia świadectwa zdrowia oraz inne dokumenty;
 • opracowuje programy i plany dotyczące monitoringu chorób zakaźnych zwierząt oraz plany zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby;
 • prowadzi rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną;
 • prowadzi sprawy związane z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
 • prowadzi sprawy związane z uznawaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolny od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
 • prowadzi sprawy związane z ochroną zwierząt i dobrostanem;
 • wykonuje inne zadania służbowe zlecone przez przełożonego
 • Warunki pracy

 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
 • praca w siedzibie urzędu połączona z wyjazdami terenowymi / kontrole, interwencje /
 • wyjazdy służbowe / szkolenia /
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • budynek inspektoratu nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak wind, brak podjazdów
 • Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 • O dalszym etapie rekrutacji zostaną powiadomieni wyłącznie zakwalifikowane / i kandydatki / kandydaci.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 12 411 25 69.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Prawo jazdy kat. B
 • Prawo wykonywania zawodu / w przypadku lekarza weterynarii /
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych
 • Biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Dokumenty należy złożyć do : 2020-12-11

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie

  31-410 Kraków

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku