kierownik zespołu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Szczecin, PL
4 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • kieruje, nadzoruje, koordynuje i monitoruje prace Zespołu w celu właściwego i terminowego pozyskania informacji zarządczej o wynikach i stanie przygotowania oraz realizacji projektów inwestycyjnych,
 • koordynuje prowadzenie sprawozdawczości, monitoringu postępu rzeczowo-finansowego, raportów i informacji o inwestycjach oraz przekazywania informacji zbiorczych,
 • współpracuje z Kierownikami Projektów poszczególnych zadań inwestycyjnych w zakresie zarządzania umowami z Wykonawcami oraz Inżynierami Kontraktu w zgodności z Warunkami Kontraktu na Roboty oraz Warunkami Kontraktu na Nadzór Inwestorski w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych,
 • uczestniczy w wypracowywaniu jednolitych dla Oddziału trybów postępowania i koordynacji wdrażania procedur w zakresie przygotowywanych i realizowanych inwestycji oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących rozwiązywania problemów inwestycyjnych,
 • monitoruje i analizuje roszczenia, zmiany oraz zagrożenia występujące na kontraktach oraz nadzoruje wykonanie zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz Centrali,
 • dokonuje analizy ryzyka w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych w ramach przygotowania i realizacji inwestycji, współpracuje z Biurami GDDKiA oraz właściwymi terenowo władzami i instytucjami w sprawach dotyczących inwestycji,
 • koordynuje działania Kierowników Projektów podejmowanych w celu mobilizacji Wykonawcy i Konsultanta w zakresie wykonywania projektów zgodnie z harmonogramami oraz dokonuje wyrywkowej weryfikacji prawidłowości realizacji inwestycji zgodnie z warunkami kontraktów,
 • wspiera Kierowników Projektu z ramienia Zamawiającego podczas spotkań zewnętrznych w zakresach wskazanych przez zwierzchników oraz przy współpracy z innymi wydziałami merytorycznymi, prowadzi ogólną koordynacje spraw z zakresu realizowanych inwestycji drogowych.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze projektowania lub realizacji zadań związanych z budową lub przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych, ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich, znajomość przepisów FIDIC,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Kompetencje : zorientowanie na osiąganie celów, organizacja pracy, zarządzanie personelem, świadomość kosztów, skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe inżynierskie o specjalności : budowlanej lub drogowej lub mostowej,
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze zarządzania projektami lub kierowania pracownikami.
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zarzadzania projektami,
 • przeszkolenie z zakresu : warunków kontraktowych FIDIC, funduszy unijnych,
 • uprawnienia o specjalności drogowej lub mostowej lub budowlanej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Co oferujemy

  Pracownikom oferujemy :

  stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

  dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego

  w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

  trzynaste wynagrodzenie,

  ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

  skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),

  pakiet socjalny : dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,

  dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane

  z : utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym / pojazdem służbowym,

  możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie

  Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • praca w biurze,
 • praca w terenie,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • obciążenie mięśniowo szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

  praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

  budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku