REFERENT INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO Stanowisko inżynieryjno-techniczne
UMCS
Lublin, Poland
9 d. temu

Opis

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • wykonywanie terenowych pomiarów hydrometrycznych i hydrochemicznych,
 • wykonywanie analiz laboratoryjnych,
 • wykonywanie obserwacji i pomiarów meteorologicznych,
 • nadzór nad prawidłowym działaniem i konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • sporządzanie raportów z badań,
 • inne zadania związane z funkcjonowaniem Wydziału.
 • Niezbędne wymagania :

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie geografii, inżynierii środowiska lub inżynierii wodnej,
 • umiejętność wykonywaniu terenowych pomiarów hydrometrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów natężenia przepływu w korytach otwartych i hydrochemicznych w wodach podziemnych i powierzchniowych,
 • umiejętność wykonywania podstawowych analiz hydrochemicznych w laboratorium,
 • umiejętność posługiwania się graficznymi programami komputerowymi (np. COREL) oraz oprogramowaniem typu GIS ArcGIS, QGIS itp.),
 • znajomość zagadnień z zakresu hydrologii i meteorologii,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów analitycznych, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • posiadanie prawa jazdy kat.B,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym .
 • Warunki zatrudnienia :

  Zatrudnienie od dnia 01.02.2018 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Wymagane dokumenty

 • CV wraz z przebiegiem kariery zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej UMCS,
 • odpis lub uwierzytelniona kopia dyplomu magisterskiego,
 • kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje lub umiejętności (kursy, szkolenia itp.),
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o treści Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl.
 • Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art.

  6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku