inspektor
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Poznań, PL
3 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • przeprowadza przeglądy stanu ochrony przeciwpożarowej w budynkach, obiektach i na terenach użytkowanych przez jednostki i komórki KMP w Poznaniu oraz opracowuje wnioskii zalecenia pokontrolne,
 • opracowuje roczne analizy stanu ochrony przeciwpożarowej,
 • sprawdzanie rzeczowej i terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych oraz przedsięwzięć wynikających z planów poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • wdraża postanowienia, przepisy i wytyczne z dziedziny ochrony przeciwpożarowej w oparciu o przepisy państwowe i resortowe,
 • analizuje warunki dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego, określone w dokumentacji technicznej, opracowanej dla planowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • bierze udział w opracowaniu planów modernizacji obiektów budowlanych KMP w Poznaniu,
 • bierze udział w odbiorach nowo zbudowanych, modernizowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych Policji,
 • bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn zjawisk pożarowych, opracowuje wnioski wynikające z badania bezpieczeństwa pożarowego i okoliczności występowania zjawisk pożarowych.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : średnie z zakresu p.poż.
 • Staż pracy co najmniej 1 rok w obszarze bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów p.poż.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe z zakresu p.poż.
 • Co oferujemy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

  Warunki pracy

  Praca jednozmianowa przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, na II piętrze. Budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy.

  Praca w terenie, nietypowe godziny pracy.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku