ASYSTENT/TKA WYDZIAŁU PRODUKCYJNEGO
Nifco Korea Poland Sp. z o.o.
Żory, Śląskie
‎3 godz. temu
source : Lento.pl

Nifco Korea Poland Sp. z o.o. została utworzona w 2010 roku. Jest częścią grupy Nifco Korea Inc., której spółki zależne znajdują się w krajach azjatyckich (Indie, Wietnam, Chiny), Stanach Zjednoczonych oraz w Meksyku.

Nasze produkty to plastikowe części stanowiące wyposażenie wnętrz samochodów dla marek Hyundai oraz Kia. Wytwarzane są dzięki nowoczesnej technologii wtrysku.

Poszukujemy kandydatów do pracy w Żorach na stanowisku : ASYSTENT / TKA WYDZIAŁU PRODUKCYJNEGO Nr ref. : ADP / L / 05 / 18 Zadania na powyższym stanowisku : -

Przygotowywanie raportów związanych z realizowanymi procesami produkcyjnymi - Planowanie produkcji - Prowadzenie działań z zakresu 5S -

Wprowadzanie danych do systemu klasy ERP - Współpraca z innymi wydziałami Oczekujemy : - Wykształcenia wyższego lub studenci ostatnich lat studiów (mile widziane kierunki związane z zarządzaniem i inżynierią produkcji) -

Znajomości pakietu MsOffice (ze szczególnym uwzględnieniem Excel, Power Point) - Znajomości języka angielskiego pozwalającej na swobodną komunikację -

Zainteresowania procesami produkcyjnymi - Pracowitości, otwartości na nowe doświadczenia, szybkości nauki Oferujemy : - Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę -

Przyjazną atmosferę współpracy nastawioną na realizację wyznaczonych zadań - Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie -

System premiowy - Atrakcyjny pakiet socjalny - Benefity (m.in. karta vendingowa do wykorzystania w firmowej stołówce) - Darmowe lekcje języka angielskiego Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) z zaznaczeniem numeru referencyjnego na adres : Dziękujemy za zainteresowanie ofertą.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Nifco Korea Poland Sp.

z o.o. z siedzibą w Żorach, ul. Wygoda 8 (administratora) moich danych osobowych, które zostały zamieszczone w przekazanych przeze mnie dokumentach (CV, życiorys, list motywacyjny, referencje) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Zostałem / am poinformowany / a, że zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Może się okazać, że w przyszłości Nifco Korea Poland Sp. z o. o. będzie prowadziła kolejne rekrutacje. W razie chęci uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie w aplikacji dodatkowo następującej klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Nifco Korea Poland Sp.

z o.o. z siedzibą w Żorach, ul. Wygoda 8 (administratora) moich danych osobowych, które zostały zamieszczone w przekazanych przeze mnie dokumentach (CV, życiorys, list motywacyjny, referencje) w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.

Zostałem / am poinformowany / a, że zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI NIFCO Korea Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Zbieramy Twoje dane osobowe w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji i jesteśmy ich "administratorem" zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Niniejsza informacja ma pomóc Ci zrozumieć, jakie informacje osobowe gromadzimy o Tobie, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy.

1. Dane kontaktowe administratora danych Twoje dane osobowe są zbierane przez NIFCO Korea Poland Sp. z o.o. (dalej NIFCO ) z siedzibą w Żorach, ul.

Wygoda 8 (kod pocztowy : 44-240). 2. Jakie dane osobowe zbieramy oraz z jakich źródeł mogą one pochodzić ? Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy informacje o kandydatach w procesie rekrutacji w związku z planowanym zatrudnieniem.

Twoje dane osobowe są dostarczone przez Ciebie, uzyskane od stron trzecich lub utworzone przez nas w trakcie procesu rekrutacji.

Na etapie rekrutacji Twoje dane osobowe mogą pochodzić od rekrutera lub osoby, która przekazała nam Twoje dane osobowe w związku z poszukiwaniem przez nas pracownika lub współpracownika na określone stanowisko.

Dane te obejmują na ogół Twoje dane kontaktowe, dane zawarte w CV oraz liście motywacyjnym, a także informacje pozyskane podczas rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych z Tobą.

Gromadzimy także dane podczas monitoringu terenu i pomieszczeń naszej siedziby. Jeśli nie dostarczysz nam pewnych informacji, możemy nie być w stanie wykonać pewnych czynności w związku z prowadzoną rekrutacją, przykładowo brak Twojego numeru telefonu może uniemożliwić nam zaproszenie Ciebie na rozmowę kwalifikacyjną.

3. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe? Używamy danych osobowych w następujących celach :

 • prowadzenie procesu rekrutacyjnego;
 • ocena przydatności kandydata na dane stanowisko, weryfikacja podanych przez Ciebie informacji;
 • administrowanie procesem rekrutacyjnym;
 • udział w postępowaniach sądowych;
 • raportowanie wewnętrzne;
 • rozliczanie się z rekruterami; 4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, gdy :
 • jest to niezbędne w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy lub do zawarcia umowy z Tobą;
 • jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie przepisów prawa (na przykład w celu przestrzeganie obowiązków wynikających z prawa pracy);
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez NIFCO (lub stronę trzecią) i te uzasadnione interesy nie są nadrzędne wobec Twoich interesów lub praw w stosunku do Twoich danych osobowych (na przykład monitoring w naszej siedzibie);
 • Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, dla których je zgromadziliśmy, chyba że z uzasadnionych względów uważamy, że musimy je wykorzystywać z innego powodu i że jest to zgodne z pierwotnym celem.

  Jeśli będziemy potrzebowali wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię oraz wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

  5. Kiedy mamy "prawnie uzasadnione interesy"? Jak wspomniano powyżej, możemy czasami wykorzystywać dane osobowe, gdy jest to konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (lub stron trzecich).

  Nasze prawnie uzasadnione interesy polegają na tym, aby :

 • zapewnić efektywną administrację i zarządzanie zatrudnieniem;
 • zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom oraz naszej siedziby i systemów informatycznych;
 • zapewnić zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochronę informacji przed ich niewłaściwym lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem;
 • zajmować się sporami oraz zasięgać porad prawnych lub innych profesjonalnych porad;
 • rozliczyć się z rekruterem, jeżeli Twoje dane zostały nam przekazane za jego pośrednictwem. 6. Dlaczego NIFCO może przetwarzać Twoje dane osobowe?
 • NIFCO jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy z Tobą.

  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów wymaganych przez m. in. prawo pracy. NIFCO przetwarza też dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, które opisaliśmy powyżej oraz na podstawie udzielonych przez Ciebie zgód.

  7. Czy musisz podać NIFCO swoje dane osobowe? Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak może utrudnić lub uniemożliwić NIFCO przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

  8. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe? Będziemy udostępniać Twoje dane przetwarzane w związku z zatrudnieniem następującym podmiotom :

 • organom publicznym w zakresie wypełnianych przez nie obowiązków, jeżeli zaistnieje taka potrzeba;
 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz NIFCO, takim jak dostawcy usług IT, firmy ochroniarskie, profesjonalni doradcy;
 • podmioty należące do naszej grupy kapitałowej, które otrzymują Twoje dane w celach związanych z zarządzaniem zatrudnieniem na określone stanowiska, tj.
 • NIFCO Inc. z siedzibą w Japonii oraz NIFCO Korea Inc. z siedzibą w Korei Południowej;
 • rekruterom, jeżeli Twoje dane zostały nam przekazane za ich pośrednictwem. 9. Jak długo NIFCO przechowuje Twoje dane osobowe?
 • NIFCO przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz po zakończeniu procesu rekrutacji przez okres 6 miesięcy.

  Dane zebrane na podstawie zgody są przechowywane do czasu wycofania zgody, chyba, że okażą się niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów NIFCO (np.

  obrony lub dochodzenia roszczeń). Szczegółowe terminy przechowywania dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym możesz uzyskać kontaktując się z pracownikiem działu HR w siedzibie firmy tj, w Żorach, ul.

  Wygoda 8 (kod pocztowy : 44-240). 10. Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego NIFCO przekazuje Twoje dane?

  Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane do Japonii oraz Korei Południowej, gdzie mają siedzibę spółki z naszej grupy kapitałowej.

  Przekazanie danych następuje z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących odpowiednich zabezpieczeń, w tym w celu uzyskania kopii tych zabezpieczeń, prosimy o kontakt z pracownikiem działu HR w siedzibie firmy tj, w Żorach, ul.

  Wygoda 8 (kod pocztowy : 44-240). 11. Jakie masz uprawnienia wobec NIFCO w zakresie przetwarzanych danych? Wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez NIFCO możesz żądać :

 • dostępu do Twoich danych osobowych;
 • sprostowania, co oznacza, że masz prawo zażądać, aby wszelkie niepełne lub niedokładne dane osobowe, które posiadamy, zostały poprawione;
 • usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. Istnieją również pewne wyjątki, w których możemy odmówić usunięcia Twoich danych, na przykład, gdy dane osobowe są wymagane dla zgodności z prawem lub są niezbędne w przypadku dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • ograniczenia przetwarzania, co umożliwia Tobie zwrócenie się do nas o zawieszenie przetwarzania niektórych informacji na Twój temat, na przykład, jeśli chcesz, abyśmy ustalili dokładność lub powód ich przetwarzania;
 • przeniesienia Twoich danych osobowych w formacie nadającym się do maszynowego odczytu do innego podmiotu lub innej osoby, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody oraz w sposób automatyczny;
 • masz także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzamy je w oparciu o uzasadniony interes NIFCO (lub strony trzeciej).
 • Twój sprzeciw podlega uwzględnieniu, jeżeli wymaga tego Twoja szczególna sytuacja oraz nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania Twoich danych, które byłyby nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;
 • masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres : ul.
 • Stawki 2, Warszawa). 12. Prawo do wycofania zgody W ograniczonych okolicznościach, w których wyraziłeś zgodę na określone czynności przetwarzania Twoich danych osobowych (np.

  zgoda na przetwarzanie niektórych informacji zawartych w CV oraz na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji), masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na konkretny cel wykorzystywania Twoich danych osobowych.

  Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

  Aby wycofać swoją zgodę, prosimy o kontakt prosimy o kontakt z pracownikiem działu HR w siedzibie firmy tj, w Żorach, ul.

  Wygoda 8 (kod pocztowy : 44-240). Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z pracownikiem działu HR w siedzibie firmy tj, w Żorach, ul.

  Wygoda 8 (kod pocztowy : 44-240).

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku