stanowisko ds. obsługi płatników strategicznych
ZUS
Łodzi
5 d. temu

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne :

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 2 lata stażu pracy
 • Pożądane :

 • wykształcenie wyższe (polityka społeczna, prawo, administracja, ekonomia, psychologia, organizacja i zarządzanie)
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy związanej z obsługą spraw płatników składek i ubezpieczonych
 • Wymagania dodatkowe

 • znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
 • ogólna wiedza merytoryczna z zakresu :
 • rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia,
 • zasad wypełniania oraz korygowania dokumentów ubezpieczeniowych i wpłat,
 • podlegania ubezpieczeniom,
 • świadczeń krótkoterminowych,
 • świadczeń długoterminowych.
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office i Internet Explorer
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych
 • umiejętność zarządzania przepływem informacji
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • rzetelność, operatywność, samodzielność, komunikatywność, orientacja na klienta, wysoka kultura osobista
 • chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • odpowiada za kontakty i budowanie relacji z Płatnikami Strategicznymi
 • realizuje zapytania i wnioski Płatników Strategicznych oraz realizuje zadania określone jako do załatwienia od ręki
 • odpowiada za ograniczenie liczby błędów popełnionych przez Płatników Strategicznych w dokumentacji ubezpieczeniowej poprzez weryfikację poprawności dokumentów bieżących i bieżące informowanie o popełnianych błędach
 • odpowiada za ograniczenie liczby błędów popełnionych przez Płatników Strategicznych w dokumentacji ubezpieczeniowej poprzez prowadzenie kampanii informacyjno-
 • edukacyjnych oraz realizację szkoleń dla tej grupy klientów

 • odpowiada za zmniejszenie liczby zaległych postępowań wyjaśniających dotyczących Płatników Strategicznych oraz pracowników przez nich zatrudnionych
 • udziela informacji w zakresie przepisów prawnych dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom, podstawy wymiaru składek, rozliczania finansowania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, a także zasad i warunków umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu składek pobieranych przez ZUS, ustalania właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego określonych przez rozporządzenia UE oraz przez zawarte przez RP umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym
 • udziela pomocy i instruktażu w wypełnianiu, przyjmuje i kompletuje wnioski i dokumenty w sprawach ubezpieczeń i składek, w tym dotyczących zastosowania polskiego ustawodawstwa oraz inne formularze wynikające z umów międzynarodowych, a także sporządza i wydaje płatnikom składek i ubezpieczonym zaświadczenia, w tym zaświadczenia i dokumenty przygotowane przez komórki merytoryczne, a także potwierdza profile ePUAP oraz PUE i obsługuje zamówienia na dokumenty w formacie KEDU
 • współpracuje i uzgadnia priorytety w zakresie terminów realizacji spraw dotyczących Płatników Strategicznych z komórkami merytorycznymi
 • promuje korzyści wynikające z posiadania Profilu na Portalu Usług Elektronicznych wśród Płatników Strategicznych, których jest opiekunem.
 • Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku