asystent Stanowisko naukowo-dydaktyczne
UMCS
Lublin, Poland
1 d. temu

Opis

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ :

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych albo społecznych w zakresie pedagogiki;
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone opinią opiekuna naukowego;
 • opublikowany dorobek naukowy w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej na uczelni wyższej w tym prowadzenie seminariów dyplomowych;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie pedagogiki Froebla;
 • doświadczenie w organizacji konferencji / kongresów;
 • doświadczenie w zakresie popularyzowania nauki poza uczelnią;
 • doświadczenie w działalności na rzecz towarzystw, stowarzyszeń;
 • predyspozycje do pracy w zespole.
 • WARUNKI ZATRUDNIENIA :

 • zatrudnienie od dnia na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2018 r. do dnia
 • 30 września 2019 r., w podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

  Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

  Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

  Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

  Wymagane dokumenty

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
 • odpis dyplomu doktora;
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
 • wykaz publikacji naukowych;
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.
 • j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.);
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.
 • Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku