asystent Stanowisko naukowo-dydaktyczne
UMCS
Lublin, Poland
35 d. temu

Opis

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ :

 • posiadanie tytułu magistra filologii angielskiej / anglistyki;
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone opinią opiekuna naukowego;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dydaktyki języków obcych oraz praktycznej nauki języka angielskiego na poziomie akademickim;
 • doświadczenie w kształceniu nauczycieli języka angielskiego, w tym w sprawowaniu opieki nad praktykami nauczycielskimi;
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie glottodydaktyki języka angielskiego;
 • posiadanie co najmniej jednego artykułu naukowego, opublikowanego nie wcześniej niż w 2017 r. w czasopiśmie z wykazu A, B lub C ogłaszanego przez MNiSW;
 • WARUNKI ZATRUDNIENIA :

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2018 r.
 • w celu zastępstwa za nieobecnego pracownika) w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

  Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

  Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

  Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

  Wymagane dokumenty

  ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ :

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
 • odpis albo uwierzytelniona kopia dyplomu magistra;
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
 • wykaz publikacji naukowych;
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.
 • j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.);
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.
 • Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku