Stanowisko* ds. nadzoru i koordynacji zamówień
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Warszawa mazowieckie Polska
13 d. temu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • współudział w opracowywaniu i aktualizowaniu podręczników zarządzania funduszami oraz procedur, zasad i regulaminów udzielania zamówień,
 • wspieranie komórek prowadzących i współuczestniczących w postępowaniach przetargowych, w tym monitorowanie i koordynowanie danych dot.
 • harmonogramów przetargów w ramach projektów inwestycyjnych,

 • sporządzanie zestawień, raportów oraz analiza danych na potrzeby wewnętrzne spółki i instytucji zewnętrznych,
 • współpraca z komórką właściwą ds. dokumentów bazowych w zakresie tworzenia oraz doskonalenia wzorcowych dokumentacji przetargowych,
 • monitorowanie zmian w przepisach i wytycznych dotyczących zamówień publicznych,
 • wykonywanie zadań zgodnie z założonym planem oraz obowiązującymi w Spółce standardami, w tym przygotowywanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie Centrum Realizacji Inwestycji,
 • koordynacja kontroli postępowań o udzielenie zamówień prowadzonych przez organa kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, analizowanie, opiniowane i wdrażanie zaleceń pokontrolnych,
 • prowadzenie weryfikacji funkcjonalnej postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez Centrum Realizacji Inwestycji oraz udział w pracach komisji przetargowych.
 • Wymagane kwalifikacje :

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z zamówieniami publicznymi,
 • wiedza zawodowa w zakresie zamówień publicznych i inwestycji,
 • znajomość pakietu MS Office i MS Project,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
 • Oferujemy :

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
 • W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

  Urz. UE L 119 z 2016 r., str.1-88, zwanym dalej RODO). Zgodnie z Rozporządzeniem (RODO), w przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

  Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 • użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku.
 • Oferta pracy dla wybranego kandydata zostanie złożona na stanowisko zgodne z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do dnia 21.08.2018.

  Aplikuj

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku