Stanowisko ds. orzecznictwa
ZUS
Toruniu
5 d. temu

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne :

 • wykształcenie średnie
 • Pożądane :

 • wykształcenie wyższe (nauki społeczne, prawo, administracja, gospodarka)
 • minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi
 • Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pracy pod presją czasu
 • umiejętność współpracy z innymi
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
 • rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
 • komunikatywność
 • rzetelność
 • nastawienie na wyniki
 • samodzielność
 • odpowiedzialność
 • poprawne przekazywanie informacji ustnych
 • poprawne przekazywanie informacji pisemnych
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia stosowanie jednolitych zasad dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru, wysokości i zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady i terminy ich opłacania.

  Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku