Wykładowca – lektor Języka chińskiego w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym
Uniwersytet Opolski
Opole
81 d. temu

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następującedokumenty :

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu ukończeniastudiów wyższych
 • dyplom magistra z zakresu Filologii
 • informacje o osiągnięciach naukowo-dydaktycznych
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolskibędzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniedanych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dorealizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.
 • 08.1997 r. o ochroniedanych osobowych (tj. : Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

  KANDYDACI NASTANOWISKO WYKŁADOWCY POWINNI :

 • posiadać stopieńmagistra w zakresie nauk filologicznych
 • spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
 • Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego;
 • mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich z zakresu lektoratu zjęzyka chińskiego
 • podstawowa znajomość Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS) orazobsługa USOSweb;
 • mieć pełnekwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka chińskiego w zapisie tradycyjnym
 • wykazywać biegłą znajomość Języka angielskiego oraz niemieckiego
 • Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku