Administrator systemów Windows
Uniwersytet Opolski
Opole
53 d. temu

Administrator systemów Windows

2017-02-28 13 : 16 : 50 Wydarzy się

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzieodpowiedzialna za :

 • administrowanie serwerami Windows
 • zarządzanie terminalami pracującymi w środowisku Windows Terminal Services
 • przystosowywaniu użytkowanych w Uczelni systemów do współpracy z Active Directory (np. systemem poczty e-mail, eduroam, centralnym systemem logowania, platformą e-Learning, itp.),
 • współpracę z administratorami lokalnymi w zakresie obsługi systemów użytkowanych w administracji Uczelni (zakładanie kont użytkownikom, nadawanie uprawnień, dbanie o poprawne działanie),
 • administrowanie Microsoft ISA Server, Microsoft SQL Server,
 • przygotowywaniem dokumentacji technicznej,
 • świadczeniem wsparcia i pomocy technicznej dla użytkowników końcowych w zakresie obsługi Windows i programów użytkowych.
 • Od kandydata na to stanowisko oczekujemy :

 • bardzo dobrej znajomości systemów z rodziny Microsoft Windows Server (w tym : 2003, 2008, 2012, 2012 R2)
 • znajomości zagadnień Active Directory
 • znajomości technik terminalowych (RDS / WTS)
 • znajomości klastra HA (Microsoft)
 • znajomości zagadnień serwera DNS
 • umiejętności tworzenia zapytań SQL (w podstawowym zakresie)
 • wiedzy na temat działania i konfigurowania sieci IP
 • znajomości technik wirtualizacji (VMware oraz Hyper-V)
 • umiejętności konfigurowania klienckich systemów Windows
 • umiejętności tworzenia dokumentacji i pisania procedur obsługi i instalacji systemów informatycznych
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole
 • wykształcenia średniego lub wyższego
 • Milewidziane :

 • umiejętność programowania w jednym z języków : C#, Java
 • wiedza w zakresie sieci SAN
 • umiejętność konfigurowania serwerów IBM oraz macierzy IBM
 • Oferujemy :
 • Umowę o pracę
 • Umowę o pracę
 • Duży stopień samodzielności i możliwość kreowania nowych rozwiązań
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego, w tym profesjonalne szkolenia
 • Stabilne i zależne od osiągnięć warunki finansowe
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Wymaganedokumenty :
 • Życiorys (CV)
 • Życiorys (CV)
 • Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wyznaczonej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzającedodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

  Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższejklauzuli :

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dlapotrzeb niezbędnych przy realizacji rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia29.

  08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)

  Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów :

 • Termin złożenia dokumentów : do dnia 31 marca 2017 r.
 • Miejsce i sposób złożenia dokumentów :

 • Osobiście w pokoju 69 (parter), Dom Studenta Spójnik , ul. Katowicka 91-93, 45-054 Opole w godzinach pracy tj. 8.00 16.00;
 • Drogą pocztową. Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Konkurs na stanowisko Administrator Windows na
 • Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku