SPECJALISTA/ SAMODZIELNY REFERENT Stanowisko administracyjne
UMCS
Lublin, Poland
26 d. temu

Opis

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

Przygotowywania i właściwe prowadzenie postepowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z :

 • ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
 • uregulowaniami w ramach przepisów wewnętrznych obowiązujących w UMCS
 • procedurami unijnymi / wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE
 • a w tym w szczególności :

 • Wybór trybu postępowania
 • Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zamieszczanie ogłoszeń dot. postępowań o udzielnie zamówienia publicznego na stronie internetowej UMCS, na stronie BZP i przekazywanie ogłoszeń do Urzędu Publikacji UE
 • Badanie i ocena złożonych ofert
 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji realizowanych postępowań
 • Niezbędne wymagania :

 • wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne
 • bardzo dobra praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • doświadczenie zawodowe :
 • dot. specjalisty : min 3-letni staż pracy, w tym min 2 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych

  dot. referenta : min roczny staż pracy, w tym min 1 rok doświadczenia na stanowisku ds. zamówień publicznych

 • umiejętności zawodowe : umiejętność praktycznego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, umiejętność samodzielnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tworzenie siwz, określanie warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, badanie i ocena ofert), biegła umiejętność obsługi komputera (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny)
 • predyspozycje : obowiązkowość, odpowiedzialność, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Dodatkowo preferowane :

 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (dostawy, usługi, roboty budowlane) po stronie zamawiającego
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • umiejętność argumentowania i publicznego prezentowania stanowiska
 • studia, szkolenia związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego itp.
 • doświadczenie w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE i innych
 • znajomość języka angielskiego
 • Wymagane dokumenty

  a) szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

  b) list motywacyjny,

  c) kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie,

  d) kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

  e) oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony UMCS),

  f) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności

  g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych potwierdzone własnoręcznym podpisem, o treści : Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UMCS w Lublinie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji

  Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając "Kontynuuj", wyrażam zgodę na zasady prywatności i warunki neuvoo i zgadzam się na otrzymywanie odpowiednich powiadomień o ofertach e-mail. (anuluj w dowolnym momencie) Spójrz tutaj
  Kontynuuj
  Formularz wniosku