Menedżer ds. Monitoringu Zgodności i Kontroli. (ekspert ds. ochrony danych osobowych)
Citi
Warszawa, MA, POL
14 d. temu

Description

Ekspert ds. Ochrony Danych Osobowych w Biurze Ochrony Danych odpowiedzialny jest za wparcie merytoryczne w tworzeniu, monitorowaniu i egzekwowaniu polityki ochrony danych osobowych w Banku, propagowaniu kultury ochrony danych osobowych wśród pracowników Banku oraz zapewnieniu zgodności działalności Banku z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Zadania na danym stanowisku :

 • monitorowanie aktualności Polityki Ochrony Danych osobowych, wyznaczanie odpowiednich standardów oraz praktyk, prowadzenie lub nadzór nad prowadzeniem dokumentacji z zakresu danych osobowych
 • opiniowanie procedur i nowych projektów biznesowych pod kątem ochrony danych osobowych, w tym wspieranie Banku we wdrażaniu zasad privacy by design oraz privacy by default;
 • wsparcie w skonstruowaniu należytego procesu odbierania zgód od podmiotów danych;
 • wsparcie przy definiowaniu i raportowanie kluczowych wskaźników ryzyka KRI i / lub kluczowych wskaźników wydajności KPI dotyczących ochrony danych osobowych, do odpowiednich komitetów Banku
 • zapewnienie wykonywania przez jednostki biznesowe Oceny Skutków Przetwarzania (PIA);
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania;
 • prowadzenie rejestru naruszeń;
 • prowadzenie rejestru zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz rejestru obowiązujących w Banku klauzul informacyjnych;
 • dokonywanie oceny ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych;
 • przygotowywanie projektów korespondencji z organem nadzorczym, w tym wparcie merytoryczne w dokonywaniu zawiadomień organu nadzoru o naruszeniu ochrony danych;
 • zawiadamianie podmiotów danych o naruszeniu ochrony danych;
 • wykonywanie nałożonych na Bank obowiązków dokumentacyjnych wynikających z RODO;
 • opiniowanie umów zawieranych przez Bank pod kątem ochrony danych osobowych;
 • opiniowanie lub tworzenie dla Banku wzorów umów odpowiadających wszystkim wymogom przewidzianym w RODO;
 • udział merytoryczny w realizowaniu obowiązku pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą ;
 • nadzór merytoryczny nad korespondencją kierowaną do klientów Banku w związku z realizacją ich praw, np. prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym;
 • przygotowywanie, utrzymywanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych;
 • weryfikacja prawidłowości przetwarzania danych osobowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Banku;
 • merytoryczne wsparcie podmiotu przetwarzającego oraz pracowników w podejmowaniu działań zmierzających do zapewnienia zgodnego z prawem przetwarzania danych;
 • reprezentowanie Banku na zewnątrz w tym na forach eksperckich (np. ZBP);
 • Wymagania :

 • Wyższe wykształcenie, prawnicze preferowane, techniczne lub ekonomiczne.
 • Co najmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku związanym z ochrona danych osobowych lub praktyki prawniczej w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych lub doświadczenia w prowadzeniu projektów (prawnych, operacyjnych, technicznych) dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie co najmniej jednego certyfikatu : CISA, CISSP, CEH, CISM, IAPP lub równoważnego.
 • Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku