Inżynier Projektant w branży mechaniczno
Pöyry PLC
Łódź
69 d. temu

W chwili obecnej poszukujemy kandydatów na stanowisko :

Inżynier Projektant w branży mechaniczno-rurociągowej.

Miejsce pracy : Łódź

Do głównych zadań Projektanta należeć będzie :

Projektowanie instalacji rurociągowych i konstrukcji stalowych w projektach krajowych i międzynarodowych dla przemysłu : chemicznego, celulozowo-

papierniczego i energetycznego, w tym :

 • przygotowanie planów rozmieszczenia urządzeń;
 • projektowanie systemów rurociągów technologicznych;
 • modelowanie w / w elementów w trójwymiarowych systemach projektowania;
 • opracowanie wytycznych dla projektów w branżach elektrycznej i budowlanej;
 • inwentaryzacja instalacji;
 • Osobom, które dołączą do naszego zespołu oferujemy :

 • stabilną perspektywę zatrudnienia i rozwój w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz otwartej i opartej na zaufaniu kulturze przedsiębiorstwa;
 • uczestnictwo w ciekawych projektach realizowanych dla klientów z całego świata;
 • przyjazne środowisko pracy w międzynarodowym zespole inżynierów;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji;
 • świadczenia socjalne;
 • pakiety medyczne;
 • dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych;
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Od kandydatów oczekujemy :

 • kilkuletniego doświadczenia w projektowaniu instalacji przemysłowych w branży mechaniczno-rurociągowej;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • znajomości standardów opracowywania dokumentacji technicznej;
 • wykształcenia średniego lub wyższego technicznego o profilu mechanicznym;
 • dobrej znajomości AutoCAD;
 • gotowości do odbywania podróży służbowych w kraju i za granicą;
 • doświadczenie w projektowaniu w 3D będzie dodatkowym atutem.
 • Jeśli interesuje cię profesjonalny rozwój i pełna ciekawych wyzwań praca w międzynarodowej firmie prześlij do nas swoje CV w języku polskim i angielskim.

  Informacje odnośnie w / w stanowiska są udzielane pod numerem +48 42 6380400

  Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.

  08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity : Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm)

  Right now we are looking for the candidate to join us in the Łódź office for the following position :

  MECHANICAL AND PIPING DESIGN ENGINEER

  Workplace : Łódź

  Main duties of the Designer will include :

  Pipeline systems and steel structures in national and international projects for the chemical, pulp and paper, and energy industries, including :

 • preparation of equipment deployment plans;
 • design of technological piping systems;
 • modeling the above elements in 3D design systems;
 • development of guidelines for projects in the electrical and building industries;
 • inventory of the installation.
 • We offer the following to the new members of our team :

 • stable employment prospects and growth in a company with a well-established market position and an open and trust-based corporate culture;
 • participating in interesting projects for clients around the world;
 • a friendly working environment in an international team of engineers;
 • remuneration adequate to the qualifications;
 • social benefits;
 • medical packages;
 • access to modern IT tools;
 • continuous improvement of professional qualifications.
 • Our requirements :

 • several years of experience in designing industrial installations in the pulp and paper and chemical industry;
 • good command of English language;
 • knowledge of technical documentation standards;
 • secondary or higher technical education with a mechanical profile;
 • good knowledge of AutoCAD;
 • willingness to take business trips in the country and abroad;
 • experience in 3D design will be an added advantage.
 • If you are interested in professional development and work full of interesting challenges in an international company send us your CV in English.

  For more information you can contact us : +48 42 6380444

  All offers should include the following clause : "I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text : Journal of Laws 2002, No.

  101, item 926 as amended.

  Closing date : 30 Jun 2018

  Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku