Adiunkt z dziedziny nauk społecznych w zakresie psychologii
Uniwersytet Opolski
Opole
13 d. temu

Wymaganiastawiane kandydatowi :

Stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii lub jego odpowiednik

Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji

Aktywny udział w konferencjach naukowych

Dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii.

Wymaganedokumenty : Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy

Podanie do J.M. Rektor o zatrudnienie w Instytucie Psychologii

Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego

Odpis dyplomu wyższej uczelni

Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora

Nazwiska i adresy osoby / osób mogącej udzielić referencji

Oświadczenie, ze IP będzie podstawowym miejscem pracy

Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego kierunku

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.

o ochronie danych osobowych)

KOMISJAZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY Z WYBRANYMI KANDYDATAMI. NIEPOINFORMOWANIE KANDYDATA O WYNIKACH KONKURSU JEST JEDNOZNACZNE ZODRZUCENIEM JEGO OFERTY

Dokumenty- z dopiskiem na zaklejonej kopercie Konkurs na stanowiskoadiunkta w Instytucie Psychologii - należy składać dodnia 02 stycznia 2018.

w Sekretariacie Instytutu PsychologiiUniwersytetu Opolskiego Plac Staszica 1, 45-052 Opole.

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku