Konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Ekonomicznym
Uniwersytet Opolski
Opole
60 d. temu

Zgłoszenie na konkurs powinnozawierać następujące dokumenty :

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
 • kwestionariusz osobowy, CV i życiorys naukowy,
 • zestawienie opublikowanych prac naukowych przed i po habilitacji,
 • informacja o przebiegu pracy zawodowej i organizacyjnej,
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym / dodatkowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzebniezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.
 • 08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. : Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

  KANDYDACINA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO POWINNI :

 • posiadać tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego
 • w dyscyplinie ekonomia,

 • posiadać dorobek naukowy w zakresie ekonomiki regionalnej i lokalnej oraz gospodarki przestrzennej,
 • posiadać dorobek praktyczny w zakresie ekonomiki regionalnej i lokalnej oraz gospodarki przestrzennej w tym prac na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności związanych z łączeniem zagadnień ekonomicznych z przestrzennymi,
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych i magisterskich,
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych z zakresu planowania rozwoju jednostek samorządowych, w szczególności : planowanie rozwoju miast, zarządzanie usługami publicznymi, zarządzanie i ocena projektów publicznych, analiza strategiczna,
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych, w tym pełnienia roli kierowniczej w zespole badawczym
 • Dokumenty należy złożyć dodnia 24 czerwca 2016 r. w Sekretariacie Wydziału Ekonomicznego UniwersytetuOpolskiego , ul. Ozimska 46 a,45-058 Opole.

  Terminrozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 30 czerwca 2016 r.

  Nie poinformowanie kandydata owynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

  Uczelnia nie zapewniamieszkania.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku