Główny projektant odzieży
bigstarjeans.com
Warszawa
4 d. temu

Miejsce pracy : Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za :

 • koordynowanie procesu projektowania kolekcji uwzględniając jej poziom komercyjny oraz estetyczny,
 • opracowanie założeń projektowych do kolekcji (kolorystyka, wzornictwo),
 • tworzenie dokumentacji projektowej / Tech Pack,
 • nadzorowanie procesu projektowania oraz komentowania kolekcji,
 • uczestnictwo w wyborze materiałów oraz jakości do projektowych modeli,
 • bieżącą analizę obowiązujących trendów mody.
 • Oczekujemy :

 • min. 5-letnego doświadczenia w pracy na stanowisku projektanta odzieży,
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
 • znajomości obowiązujących trendów mody (targi pracy, prasa branżowa, trendbooki),
 • znajomości pakietu Ms Office, Corel Draw, Adobe Ilustrator,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • kreatywności,
 • wyczucia handlowego.
 • Oferujemy Tobie :

 • pełnowymiarowe stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę dla znanej marki - w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • motywujące do rozwoju i realizacji sportowych pasji środowisko pracy (dofinansowany pakiet Multisport oraz pakiet medyczny),
 • zniżki na nasze produkty.
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres : rekrutacja bigstar.com.pl Prosimy w temacie e-

  maila wpisać : GŁOWNY PROJEKTANT ODZIEŻY WARSZAWA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej : RODO) informujemy :

 • 1)Administratorem danych osobowych jest ''BIG STAR LIMITED'' Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, al. Wojska Polskiego 21 / 21a (zwana dalej : ADO);
 • 2) ADO powołał Inspektora Ochrony Danych (zwany dalej : IOD), z którym można się skontaktować pod adresem korespondencyjnym : al.

 • Wojska Polskiego 21 / 21a, 62-800 Kalisz lub wysyłając wiadomość na adres e-mail : iod bigstar.com.pl;
 • 3) Dane osobowe przetwarzane będą dla celów rekrutacji w ''BIG STAR LIMITED'' Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.

  6 ust. 1 lit. a RODO, a w zakresie wizerunku na podstawie art. 9 ust. 2 a RODO. Przetwarzanie danych nastąpi wyłącznie, jeśli wyrazi Pani / Pan dobrowolną i świadomą zgodę na ich przetwarzanie.

 • Brak zgody uniemożliwi rozważenie kandydatury w procesie rekrutacyjnym;
 • 4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, chyba że wcześniej cofnie Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie;
 • 5) Jeśli wyraził / a Pani / Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia zakończenia rekrutacji.

 • Po tym czasie zostaną one zniszczone;
 • 6) Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, do sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 • 7) Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż ich przetwarzanie narusza przepisy prawa;
 • 8) Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 • 9) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  W aplikacji pamiętaj o zapisie : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.

  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dla celów rekrutacji.

  Zgoda została wyrażona dobrowolnie i świadomie, jej zakres nie obejmuje rekrutacji prowadzonej w przyszłości. Oświadczam, iż zostałem / łam poinformowany / a o prawie dostępu do treści moich danych oraz do uzyskania informacji, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy prawa.

  Jeśli jest Pan / i zainteresowana uczestnictwem w innych rekrutacjach, prosimy o poinformowanie o tym."

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku