Profesor nadzwyczajny lub zwyczajny w Instytucie Fizyki
Uniwersytet Opolski
Opole
45 d. temu

Profesor nadzwyczajny lub zwyczajny w Instytucie Fizyki

2014-12-17 08 : 20 : 02 Wydarzyło się

Rektor Uniwersytetu Opolskiego na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki ogłasza konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w Instytucie Fizyki

Wymagana dokumentacja :

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora UO.
 • Odpis dyplomu uzyskania tytułu naukowego profesora nauk fizycznych lub stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych.
 • Życiorys zawodowy.
 • Krótki opis głównych kierunków badań oraz osiągnięć naukowych.
 • Wykaz publikacji; należy wskazać najważniejsze, opisać ich cytowalność.
 • Informacja o udziale w realizacji projektów badawczych.
 • Informacja o współpracy z organizacjami, instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.
 • Krótki opis przyszłych planów badawczych, w szczególności badań które kandydat zamierza podjąć w IF UO.
 • Krótki opis aktywności dydaktycznej.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej oraz na zaliczenie do minimum kadrowego dla studiów kierunku fizyka i do minimum kadrowego do nadawania stopnia doktora nauk fizycznych.
 • Preferowane będą osoby, które posiadają udokumentowany dorobek badawczy w zakresie fizyki doświadczalnej, w szczególności fizyki ciała stałego i / lub fizyki obliczeniowej oraz doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim.

  Pożądana jest znajomość metod badawczych fizyki jądrowej.

  Termin i miejsce składania zgłoszeń :

  Termin składania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2015 r.

  Sekretariat Instytutu Fizyki,

  ul. Oleska 48, 45-052 Opole.

  Konkurs może być zamknięty bez wskazania kandydata. Planowane zatrudnienie od 1 października 2015 r. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

  Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku