Polityka ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji.
DDB&tribal
Warszawa
14 d. temu

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 • Niniejsze zasady ochrony danych osobowych osób rekrutowanych ( Polityka ) dotyczą rekrutacji do DDB Warszawa oraz Gutenberg Networks i dotyczą osób fizycznych składających swoją ofertę pracy na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz osób fizycznych przesyłających ogólną ofertę pracy na adres rekrutacja.
 • ddb ddbtribal.pl niezależnie od prowadzonej rekrutacji. Niniejsze zasady mają zastosowanie niezależnie od formy zatrudnienia wskazanego o ogłoszeniu lub proponowanego w ofercie.

  W przypadku, gdy rekrutacja prowadzona jest na stanowisko w DDB Warszawa, administratorem danych osobowych przekazanych w ofercie jest DDB Warszawa Sp.

  z o.o. przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C. Jeżeli natomiast rekrutacja prowadzona jest na stanowisko pracy w Gutenberg Networks, administratorem danych osobowych przekazanych w ofercie jest Gutenberg Networks Sp.

  z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C. W przypadku ofert ogólnych, administratorem danych osobowych będzie podmiot, do którego będzie kierowana oferta.

  Jeżeli z oferty nie będzie wynikało, do której ze spółek jest kierowana, administratorem będzie DDB Warszawa Sp. z o.o.Niniejsza Polityka stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art.

  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO .

  Dane kontaktowe Administratora to : DDB&tribal Wybrzeże Gdyńskie 6C, Warszawa, tel. 22 560 34 00, info.ddb ddbtribal.plGutenberg Networks Wybrzeże Gdyńskie 6C, Warszawa, tel.

 • 22 319 34 00, hello gutenberg-networks.pl Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest : 6 ust. 1 lit. c) RODO w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach rekrutacji i zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w przypadku rekrutacji i podjęcia współpracy;
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji oraz danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z pkt a i b powyżej.

  Dane Osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na rzecz administratora usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, dostawcy chmury).

  Odbiorcą Twoich danych osobowych może być również podmiot obsługujący w imieniu Administratora proces rekrutacji, a także spółki z grupy (z siedzibą również poza granicami UE).

  Twoje dane osobowe przesłane w odpowiedzi na ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji zostaną usunięte po zakończonym procesie rekrutacji, jeżeli nie wybierzemy Twojej oferty, chyba że wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  W takim przypadku Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat. Dane osobowe przesłane w ramach ofert ogólnych na adres rekrutacja.

  ddb ddbtribal.pl, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.Pamiętaj, że masz prawo żądania : dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowaniausunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych.

  Wszelkie powyższe żądania, wnioski i pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz zgłaszać na adres : rekrutacja.ddb ddbtribal.pl

  Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku