Staże, szkolenia Business School Sp. jawna
Business School Sp. Jawna
Starachowice, Świętokrzyskie
4 d. temu
source : Lento.pl

Firma BUSINESS SCHOOL H.Polak, M. Polak Sp. Jawna zaprasza do udziału w projekcie AKADEMIA AKTYWNOŚCI. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z WUP w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020. w ramach projektu oferujemy doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenie Pracownik recepcji oraz 3-miesięczny staż po szkoleniu.

Udział w projekcie jest bezpłatny, w trakcie szkoleń i staży przewidziana jest refundacja kosztów dojazdu oraz stypendium.

Zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie powiatu kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego i / lub opatowskiego woj.

świętokrzyskiego powyżej 29 r.ż., pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to znaczy należące do przynajmniej jednej z poniższych kategorii : osoby po 50 r.

ż., kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie maksymalnie średnie) osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne grupę docelową stanowić będą jedynie osoby, dla których ustalono I lub II profil pomocy(bezrobotni aktywni i bezrobotni wymagający wsparcia) zg z art.

33 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku