Profesor nadzwyczajny w Katedrze Dialogu Międzyreligijnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Uniwersytet Opolski
Opole
21 d. temu

I. Warunki konkursu

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Opolskiego oraz posiada :

stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej

doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie teologii fundamentalnej, religiologii, misjologii i teologii religii

kompetencje poświadczone dorobkiem naukowym w zakresie religiologii, teologii religii i dialogu międzyreligijnego

doświadczenie pracy naukowo-dydaktycznej w zagranicznych ośrodkach naukowych oraz w co najmniej dwóch ośrodkach naukowych w Polsce

doświadczenie współpracy naukowo-organizacyjnej na poziomie międzynarodowym

dobrą znajomość języka niemieckiego, pozwalającą efektywnie rozwijać współpracę WT UO

z partnerskimi ośrodkami naukowymi w Niemczech

ponadto jest promotorem w co najmniej jednym przewodzie doktorskim

II. Wymagane dokumenty

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2. Dokument poświadczający nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

3. Kwestionariusz osobowy

6. Wykaz publikacji

7. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.

08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

III. Uczelnia nie zapewnia mieszkania

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku