Konkurs na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego w zakresie nauk o bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytet Opolski
Opole
13 d. temu

Wymagania stawiane wobec kandydatana stanowisko adiunkta / adiunkta z habilitacją / prof. nadzwyczajnego(odpowiednio) :

 • posiadanie stopnia doktorahabilitowanego (lub równoważne kwalifikacje w rozumieniu art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
 • ostopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytulenaukowym w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.

  zm.) w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego,

 • doświadczenie w pracydydaktycznej w szkolnictwie wyższym,
 • dorobeknaukowy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • biegłaznajomość języka polskiego,
 • znajomośćjęzyka obcego,
 • zaangażowaniew działalność organizacyjną.
 • 2. Uczelnia niezapewnia mieszkania.

  3. Zgłoszeniedo uczestnictwa w konkursie powinno zawierać :

 • podanie ozatrudnienie skierowane do Rektora UO,
 • życiorys,
 • odpis dyplomudoktora habilitowanego,
 • wykazosiągnięć badawczo-naukowych wraz z planem rozwoju naukowego,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • oświadczeniezawierające zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego na kierunku bezpieczeństwowewnętrzne I i II stopnia prowadzonym przez WPiA UO.
 • Dokumentynależy złożyć w terminie do 31.03.2017r. w sekretariacie Wydziału Prawa i Administracji UO, ul. Katowicka 87 a, 45-060 Opole.

  Nie poinformowanie kandydata owynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku