Manager klubu
Fitness Platinium
Kraków
1 d. temu

Będziesz odpowiadać za :

 • zarządzanie podległym zespołem (w tym : rekrutacja, szkolenia, motywowanie, feedback etc.),
 • planowanie, organizowanie i kontrolowanie pracy podległego zespołu,
 • sporządzanie raportów z funkcjonowania placówki,
 • utrzymywanie kontaktów z firmami zewnętrznymi,
 • organizacja eventów (w tym maratony fitness, dni otwarte itp.),
 • współpraca z różnymi działami w firmie marketing, administracja, księgowość.
 • Wymagamy :

 • doświadczenia na stanowisku kierowniczym,
 • zaangażowania,
 • wysokiej kultury osobistej i odporności na stres,
 • dyspozycyjności,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole jak i na samodzielnym stanowisku,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym bezproblemową komunikację.
 • W zamian zapewniamy :

 • umowę o pracę i wysokie premie uznaniowe,
 • wynagrodzenie podstawowe oraz premię,
 • co piątek inną niespodziankę,
 • możliwość korzystania z usług klubu do woli,
 • możliwość rozwoju zawodowego w branży fitness,
 • niezbędne narzędzia do pracy (komputer, telefon)
 • szkolenia,
 • odpowiedzialną pracę pełną wyzwań.
 • Jeśli jesteś gotowy / -a rozpocząć swoją karierę w branży fitness, a równocześnie dobrze czujesz się w kontaktach z ludźmi, nie czekaj i aplikuj do nas!

  Kandydatów, którzy chcą wyrazić zgodę na udział również w kolejnych, przyszłych procesach rekrutacji prosimy o umieszczenie w treści CV poniższej zgody.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec kandydata jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.

  J. Lea 116, KRS : 0000383004, NIP : 6772356421 dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art.

  6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-

  Środmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383004 (dalej jako : Administrator ).

  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych : .

  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust.

  1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (dalej : RODO) (w przypadku umowy współpracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło) lub na podstawie art.

  6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 221 1 Kodeksu pracy. W przypadku zamieszczenia danych niewymaganych w ogłoszeniu, lub wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą przetwarzania jest zgoda art.

  6 ust. 1 lit. a) RODO. Przesłanie danych osobowych w zakresie szerszym, niż wynikający z ogłoszenia, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji.

  Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  Administrator nie będzie udostępniał Pani / Pana danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom).

  Administrator nie będzie przekazywał Pani / Pana danych osobowych do państw trzecich.

  Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez okres 2 lat albo do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

  Ma Pani / Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

  W przypadku gdy wyraziła Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji ma Pani / Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

  Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z .

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku