Konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki
Uniwersytet Opolski
Opole
16 d. temu

Konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki

2016-04-07 13 : 10 : 28 Wydarzyło się

RektorUniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnegow dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki, na Wydziale Przyrodniczo TechnicznymUniwersytetu Opolskiego, w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej.

Dokonkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w ustawie z dnia27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

U. Nr 164, poz. 1365 z późn.zm.) i w Statucie Uniwersytetu Opolskiego oraz posiada :

 • stopień naukowy doktora habilitowanego wdziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki lub decyzji o nabyciuuprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktorahabilitowanego wydanej na podstawie art.21a Ustawy,
 • wykształcenie wyższe, z posiadanym stopniemzawodowym inżyniera mechanika do prowadzenia zajęć z przedmiotów technicznychna kierunku Edukacja Techniczno Informatyczna,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznychna uczelniach wyższych z zakresu pedagogiki, dydaktyki, dydaktyki techniki,mechaniki, wytrzymałości materiałów, materiałoznawstwa,
 • znajomość języka wschodniosłowiańskiego,
 • dorobek naukowy z zakresu pedagogiki,dydaktyki, kształcenia zawodowego, pedeutologii, edukacji ustawicznej,
 • doświadczenie w nawiązywaniu współpracy zuczelniami zagranicznymi i krajowymi ośrodkami edukacyjnymi.
 • Warunki mieszkaniowe :

 • uczelnia nie zapewnia mieszkania
 • Wymaganedokumenty :

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora UO
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy
 • dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki
 • dyplom potwierdzający stopień zawodowy inżyniera mechanika
 • wykaz publikacji
 • oświadczenie o niekaralności (http : / / www.uni.opole.pl / biblioteka / docs / pracownicy / oswiadczenie-nauczyciela-karalnosc-i-nepotyzm.doc).
 • Preferowanebędą osoby posiadające doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim.

 • Czas trwania konkursu : do29.04.2016 r.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikachkonkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Adres nadsyłania zgłoszeń :
 • Sekretariat Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej Uniwersytet Opolski

  ul. Dmowskiego 7-9

  Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku