Asystent
Uniwersytet Opolski
Opole
19 d. temu

Asystent

2018-05-09 09 : 18 : 43 Wydarzyło się

FORMULARZ DLAOGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA : UniwersytetOpolski

STANOWISKO : asystent

DZIEDZINA : naukimedyczne

DATA OGŁOSZENIA : 7 maj 2018 r.

TERMIN SKŁADANIAOFERT : 31 maj 2018 r.

SŁOWA KLUCZOWE : farmakologia,farmakologia kliniczna

Do konkursu mogą przystąpić osoby,które :

1. spełniają wymogi określone w ustawie zdnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.),

2. posiadają tytuł zawodowy lekarza medycyny,

3. posiadają prawo wykonywania zawodulekarza,

4. wykazują zainteresowania rozwojemzawodowym i naukowym związanym ze słowami kluczowymi.

Wymagane dokumenty :

1. CVobejmujące wyodrębnione informacje dotyczące :

 • danychkontaktowych (adres, telefon, e-mail),
 • PESEL,
 • aktualnegomiejsca zatrudnienia,
 • posiadanegotytułu zawodowego lekarza medycyny,
 • posiadanychspecjalizacji i innych kompetencji zawodowych lub naukowych potwierdzonychszkoleniami, kursami itp.,
 • dotychczasowegozatrudnienia zawodowego jako lekarz,
 • dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie),
 • doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty zewskazaniem kierunku studiów, na którym były / są realizowane),
 • doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego zesłowami kluczowymi,
 • dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac,uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwachnaukowych, redakcjach czasopism naukowych).
 • 3. Pełne zestawienieilościowe publikacji.

  4. Kopia lub odpisdyplomu ukończenia studiów wyższych.

  5. Kopia / e lub odpis / ydyplomu / ów specjalizacji.

  6. Kopia / e lub odpis / y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

  7. Oświadczenie ogotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącymdziałalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie naukmedycznych jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczycielaakademickiego od 1.02.2019r.

  8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

  9. Podanie do JM Rektora

  10. Kwestionariusze osobowe (dla osobyubiegającej się o zatrudnienie oraz dlapracownika : http : / / www.uni.opole.pl / page / 41 / pracownicy-dokumenty-do-pobrania)

  Dokumentynależy składać w Biurze organizacji kierunku lekarskiego UniwersytetuOpolskiego, 45-061 Opole, ul. Katowicka 89 w terminie do dnia 31.

  05.2018r.zdopiskiem : Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności farmakologia.

  Bliższych informacjimożna uzyskać pod numerem telefonu : 32 240 71 11.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku