Area Sales Manager
JTI
Warsaw, Poland
18 d. temu

Tytuł : Area Sales Manager

Numer ogłoszenia : 16801 Kraj : Poland Miasto : Warsaw Kategorii : Sprzedaż Forma zatrudnienia : Pełny etat Poziom doświadczenia : Osoby z doświadczeniem Opis :

JTI Polska jest częścią Japan Tobacco International, czołowego międzynarodowego koncernu tytoniowego działającego w 120 krajach.

Marki w ofercie JTI Polska to Camel, LD oraz Winston.

Na całym świecie JTI zatrudnia ponad 40 tys. Osób, a polski zespół liczy obecnie ponad 1500 pracowników. W 2018 r. JTI Polska zajęła 2.

miejsce w renomowanym rankingu Top Employers i jest najwyżej notowanym pracodawcą w branży FMCG wśród laureatów. W 2017 roku Business Centre Club wyróżnił naszą Firmę nagrodą Lidera Polskiego Biznesu za wyjątkowe podejście do zarządzania, nadzwyczajną troskę o pracowników oraz działania CSR.

Jesteśmy członkiem japońskiej grupy producentów tytoniu. Więcej informacji na stronie www.jti.com

Kierownik Obszaru Sprzedaży

Area Sales Manager)

Obszar działania : Warszawa

Obowiązki :

Na tym stanowisku będziesz odpowiadać za skuteczną realizację strategii biznesowej w kanale tradycyjnym na podległym obszarze poprzez zapewnianie stałej dostępności, sprzedaży i wizualizacji określonych produktów, implementację i koordynację działań marketingowych, rentowność inwestycji, efektywną komunikację oraz przepływ dokumentacji wewnątrz i poza firmą, systematyczną analizę rynku, w tym potrzeb klientów i działań konkurencji.

Cele te będziesz osiągać poprzez regularną i efektywną pracę z zespołem Przedstawicieli Handlowych, koordynację i kontrolę poprawności ich pracy a także dbając o ich rozwój i motywację.

Oczekiwania :

 • Minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedażowym w branży FMCG
 • Wykształcenie wyższe
 • Doskonała organizacja pracy własnej i zespołu oraz umiejętność łączenia danych z wielu żródeł i wyciągania trafnych wniosków
 • Przedsiębiorczość oraz orientacja na osiąganie wyników
 • Bardzo dobre kompetencje interpersonalne, umiejętność współpracy i konsekwencji w działaniu
 • Prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • Swobodna obsługa pakietu MS Office (w szczególności Excel oraz Power Point)
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (oraz polskiego) jest warunkiem koniecznym aplikacji
 • Oferujemy :

  Otrzymasz zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, narzędzia wspierające wykonywanie obowiązków (laptop, telefon, samochód służbowy -

  również do użytku prywatnego), pakiet benefitów zawierający m.in. opiekę medyczną, plan emerytalny, ubezpieczenie na życie, kartę Multisport, produkty firmowe do wyboru.

  Atrakcyjny system płacowy (podstawa + premia). Zadbamy również o Twoją przyszłość indywidualny plan rozwoju umożliwi Ci korzystanie ze szkoleń i programów rozwojowych, a w dłuższej perspektywie zapewnimy Ci ekscytującą ścieżkę kariery.

  W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe :

  Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Kategorie danych przetwarzanych :

  Dane przekazane przez Ciebie w związku z aplikowaniem na stanowisko w JTI Polska Sp. z o.o. lub w celu wyrażenia zgody na prztwarzanie Twoich danych w procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez JTI Polska Sp. z o.o. w przyszłości

  Administrator danych :

  Administratorem danych jest JTI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie, Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice

  Cele przetwarzania :

  1. udział w procesie rekrutacyjnym ogłoszonym przez JTI Polska Sp. z i.o., w którym aplikujesz

  2. w przypadku otrzymania Twojej zgody- umożliwienie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez JTI Polska Sp. z o.o. w przyszłości

  Podstawy prawne przetwarzania :

  Ad. 1. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, podjęcie działań na żadanie osoby, której dane dotyczą -

  art. 6 ust. 1b) RODO; inne dane udostępniione przez kandydata : zgoda - art. 6 ust. 1 a) RODO

  Ad. 2 zgoda - art. 6 usta. 1 a) RODO

  RODO - Rozporządzenie PE i Rady )UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  Prawa związane z przetwarzaniem danych :

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do dostępu do danych;
 • prawo do ograniczenia przertwarzania;
 • prawo do sprostowania i uzupełnienia;
 • prawo do przeniesienia danych;
 • pracow do wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

  Odbiorcy danych :

  Administrator może powierzyć dane osobowe do przetwarzania podmiotom, które na jego zlecenie realizują usługi wspierające proces, w którym dane osobowe są przetwarzane, np.

  usługi IT, obsługa baz danych, podmiot publikujący ogłoszenie.

  Szczegółowe informacje o przetwarzaniu : Zobacz pytania i odpowiedzi poniżej.

  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych :

  1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Nazwa i siedziba : JTI Polska sp. z o.o., Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice

  Formularz kontaktowy w sprawie przetwarzania danych : www.do.jti.pl

  Inspektor Ochrony Danych :

  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować bezpośrednio pod adresem : iod jti.com

  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

  1. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe i jaka jest ich podstawa prawna?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celów umożliwienia wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko w JTI Polska sp.

  z o.o., którego dotyczy Twoja aplikacja.

  Jeżeli wraziłeś / aś zgodę na udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez JTI Polska sp. z o.o. w przyszłości, dane będą przetwarzane również w tym celu.

  Podstawa prawna przetwarzania została wskazana w tabeli.

  1. Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?

  Dane przekazane w celu wzięcia udziału w konkretnym projekcie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres do zakończenia procesu rekrutacji, maksymalnie do 3 miesięcy od dokonania wyboru pracownika na wypadek, gdyby nie doszło do zawarcia umowy.

  Jeżeli wyraziłeś / aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji, wówczas dane te będą przetwarzane do cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez dwa lata.

  1. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

  Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym bazę danych, podmiotom obsługującym zgłoszenia aplikacji, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora i w zakresie udzielonej zgody.

  1. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

  Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Przysługuje Ci prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, czy kategoriach odnośnych danych osobowych, a także innych informacji zgodnie z art.

  15 RODO, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ponadto, możesz wnieść żądanie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art.

  18 RODO, a także prawo żądania przeniesienia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia.

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych, np. przesyłając stosowny wniosek za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem : www.do.jti.pl

  1. Czy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

  Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.

  Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

  1. Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej, jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w trakcie procesu rekrutacyjnego, dalszy udział w nim będzie niemożliwy.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku