Kierownik sprzedaży hurtowej
Firma Inter Cars
Warszawa
9 d. temu

Chcesz dołączyć do naszego zespołu sprzedaży części zamiennych i akcesoriów do motocykli?

Zaaplikuj na stanowisko :

Kierownik sprzedaży hurtowej Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za :

realizację wyznaczonych celów budżetowych oraz podejmowanie działań mających na celu wsparcie i zwiększenie sprzedaży

koordynowanie i monitorowanie pracy podległego zespołu

podnoszenie standardów jakościowych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu satysfakcji klienta

monitorowanie konkurencyjności portfela produktów na rynku motocyklowym

udział w projektach strategicznych związanych z rozbudową kanałów sprzedaży

bezpośredni kontakt i budowanie relacji z klientami Zapewniamy :

ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej

motywujące wynagrodzenie połączone z osiąganymi wynikami

udział w ciekawych projektach

możliwość wdrażania swoich pomysłów

codzienną dawkę pozytywnej energii

wyjazdy na najlepsze motocyklowe imprezy świata Aplikuj do nas, jeśli :

posiadasz minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą

znasz specyfikę rynku motocyklowego

bardzo dobrze obsługujesz pakiet MS Office - znajomość obsługi programów Safo oraz Microsoft CRM będzie dodatkowym atutem

znasz język angielski w mowie i piśmie co najmniej w stopniu komunikatywnym

nie lubisz się nudzić, masz głowę pełną pomysłów i determinację by realizować je na najwyższym poziomie

lubisz ludzi, zarażasz optymizmem, myślisz kreatywnie

cechuje Cię samodzielność, rzetelność i perfekcyjna organizacja swojego czasu pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.

1) (dalej "RODO") zawiadamiamy, że : 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Liberty Motors S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul.

Dąbrowskiego 207 / 213, 93-231 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037004, NIP : 7240002522, Regon 000036452,, zwany dalej : "Administratorem".

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu :

 • realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
 • przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
 • wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią / Pana), 3.
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych będą :

 • nasi pracownicy i osoby współpracujące, którym powierzymy zadania które wymagać będą dostępu do Twoich danych
 • podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie Umów Powierzenia (np. firmy hostingowe w których wynajmujemy serwery, nasze biuro rachunkowe, firmy realizujące wysyłkę maili, kancelarie prawne, banki, firmy kurierskie, itp.)
 • organy Państwowe, którym przekażemy dane aby wypełnić zobowiązania narzucone przez obowiązujące przepisy 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
 • 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
 • 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, przysługują Ci określone uprawnienia :

 • Masz prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw.
 • prawo dostępu) - wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 • Jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 • W pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Cię informował;
 • kiedy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej);
 • jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
 • W przypadku, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani / Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 • 7. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług.

  Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. "prawnie uzasadniony interes administratora". W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu.

  W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w opisanym wyżej celu; 8. Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Cię o zgodę.

 • Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
 • 9. Jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np.

 • sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 • 10. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku