Asystent/ka Działu Aktywacji Konsumenckich
JTI
Warszawa, Poland
1 d. temu

Tytuł : Asystent / ka Działu Aktywacji Konsumenckich

Numer ogłoszenia : 21496 Kraj : Poland Miasto : Warszawa Kategorii : Sprzedaż Forma zatrudnienia : Pełny etat Poziom doświadczenia : Oosby po studiach / Absolwenci Opis :

JTI Polska jest częścią Japan Tobacco International, czołowego międzynarodowego koncernu tytoniowego działającego w 120 krajach.

Marki w ofercie JTI Polska to Camel, LD oraz Winston.

Na całym świecie JTI zatrudnia ponad 40 tys. Osób, a polski zespół liczy obecnie ponad 1500 pracowników. W 2018 r. JTI Polska zajęła 2.

miejsce w renomowanym rankingu Top Employers i jest najwyżej notowanym pracodawcą w branży FMCG wśród laureatów. W 2017 roku Business Centre Club wyróżnił naszą Firmę nagrodą Lidera Polskiego Biznesu za wyjątkowe podejście do zarządzania, nadzwyczajną troskę o pracowników oraz działania CSR.

Jesteśmy członkiem japońskiej grupy producentów tytoniu. Więcej informacji na stronie www.jti.com

Asystent Działu Aktywacji Konsumenckich (1-2-1)

Miejsce pracy : Warszawa

Co przygotowaliśmy dla Ciebie?

 • profesjonalne, wysoko oceniane przez pracowników wdrożenie : wiemy jak zadbać o dobry start,
 • różnorodne projekty, konkretne, ambitne i odpowiedzialne zadania do zrealizowania,
 • wsparcie i możliwość wymiany doświadczeń z współpracownikami mówiących różnymi językami, pochodzącymi z różnych kultur,
 • indywidualny plan rozwoju, możliwość udziału w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, w tym również zagranicznych,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym oraz pakiet benefitów uwzględniający opiekę medyczną, plan emerytalny, ubezpieczenie na życie, kartę Multisport i produkty firmowe,
 • pracę w niekorporacyjnej atmosferze, wśród ludzi, którzy lubią ze sobą pracować i spędzać czas.
 • Czym będziesz się zajmować?

 • koordynacją oraz bieżącym wsparciem zadań administracyjnych dotyczących Działu Aktywacji Konsumenckich,
 • zarządzaniem i rozliczaniem procesów logistycznych oraz wsparciem procesów wewnętrznych,
 • regularnym przygotowywaniem bieżących raportów, analiz, prezentacji na podstawie wewnętrznych danych oraz informacji z zewnątrz firmy,
 • zapewnieniem i podtrzymywaniem właściwej komunikacji pomiędzy zespołami regionalnymi a pozostałymi działami firmy we wszelkich kwestiach biznesowych,
 • zarządzaniem platformą komunikacyjną,
 • organizacją spotkań, podróży służbowych oraz odpowiedzialnością za procesy zakupowe.
 • Będzie Ci łatwiej realizować powyższe zadania, jeśli :

 • operatywność i samodzielność w działaniu, to Twoje mocne strony,
 • przywiązujesz wagę do szczegółów, dokładności w wykonywaniu obowiązków oraz terminowości w dostarczaniu rozwiązań,
 • twoje wnioski wynikają z logicznego i analitycznego myślenia,
 • potrafisz budować partnerskie relacje ze współpracownikami z innych działów i agencjami wspierającymi biznes,
 • poszukujesz nowych rozwiązań, generujesz innowacyjne pomysły i przejmujesz inicjatywę, by wdrożyć je w życie,
 • znasz język angielski w stopniu pozwalającym na komunikację biznesową i sprawnie posługujesz się pakietem MS Office,
 • posiadasz podstawową umiejętność obsługi procesów SharePoint mile widziane.
 • Po otrzymaniu aplikacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez JTI Polska sp.

  z o.o. zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.

  Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych rekrutacyjnych w związku z rekrutacjami prowadzonymi przez naszą Spółkę w przyszłości, prosimy o dodanie w CV następującego oświadczenia :

  Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie w celach rekrutacyjnych, zgadzam się na przetwarzanie przez tę spółkę danych osobowych zawartych w mojej aplikacji rekrutacyjnej dla celów przyszłych rekrutacji.

  Mam świadomość, że mogę cofnąć zgodę w każdym czasie .

  W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe :

  Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Kategorie danych przetwarzanych :

  Dane przekazane przez Ciebie w związku z aplikowaniem na stanowisko w JTI Polska sp. z o.o. lub w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych w procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez JTI Polska sp. z o.o. w przyszłości.

  Administrator danych :

  Administratorem danych jest JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie, Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice

  Cele przetwarzania :

  1. udział w procesie rekrutacyjnym ogłoszonym przez JTI Polska sp. z o.o., w którym aplikujesz

  2. w przypadku otrzymania Twojej zgody - umożliwienie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez JTI Polska sp. z o.o. w przyszłości

  Podstawy prawne przetwarzania :

  Ad. 1. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg zatrudnienia : podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą art.

  6 ust. 1 b) RODO; inne dane udostępnione przez kandydata : zgoda art. 6 ust. 1 a) RODO

  Ad. 2. zgoda art. 6 ust. 1 a) RODO

  RODO - Rozporządzanie PE i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  Prawa związane z przetwarzaniem danych :

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo dostępu do danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do sprostowania i uzupełnienia;
 • prawo do przeniesienia danych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, w każdym czasie;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

  Odbiorcy danych :

  Administrator może powierzyć dane osobowe do przetwarzania podmiotom, które na jego zlecenie realizują usługi wspierające proces, w którym dane osobowe są przetwarzane, np.

  usługi IT, obsługa bazy danych, podmiot publikujący ogłoszenie : Grupa Pracuj Sp. z o. o.

  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych :

  1.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Nazwa i siedziba : JTI Polska sp. z o.o., Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice

  Formularz kontaktowy w sprawie przetwarzania danych : www.do.jti.pl

  Inspektor Ochrony Danych :

  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować bezpośrednio pod adresem : iod jti.com

  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

  2. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe i jaka jest ich podstawa prawna?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celów umożliwienia wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko w JTI Polska sp.

  z o.o., którego dotyczy Twoja aplikacja.

  Jeżeli wraziłeś / aś zgodę na udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez JTI Polska sp. z o.o. w przyszłości, dane będą przetwarzane również w tym celu.

  Podstawa prawna przetwarzania została wskazana w tabeli.

  3. Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?

  Dane przekazane w celu wzięcia udziału w konkretnym projekcie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres do zakończenia procesu rekrutacji, maksymalnie do 3 miesięcy od dokonania wyboru pracownika na wypadek, gdyby nie doszło do zawarcia umowy.

  Jeżeli wyraziłeś / aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji, wówczas dane te będą przetwarzane do cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez dwa lata.

  4. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

  Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym bazę danych, Grupa Pracuj Sp.

  z o. o. w celu publikacji ogłoszenia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora i w zakresie udzielonej zgody.

  5. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

  Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Przysługuje Ci prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, czy kategoriach odnośnych danych osobowych, a także innych informacji zgodnie z art.

  15 RODO, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ponadto, możesz wnieść żądanie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art.

  18 RODO, a także prawo żądania przeniesienia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia.

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych, np. przesyłając stosowny wniosek za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem : www.do.jti.pl

  6. Czy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

  Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.

  Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

  Grupa Pracuj Sp. z o. o. może powierzyć dane do przetwarzania do USA na podstawie decyzji Komisji w sprawie adekwatności ochrony lub programu "Tarcza Prywatności" lub wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych.

  Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

  7. Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej, jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w trakcie procesu rekrutacyjnego, dalszy udział w nim będzie niemożliwy.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku