Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego
Uniwersytet Opolski
Opole
41 d. temu

I. Warunki konkursu

Do konkursu może przystąpić osoba,która spełnia warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

U. Nr 164,poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Opolskiego oraz posiada :

tytuł naukowy profesora naukhumanistycznych

znaczący dorobek naukowy w zakresiebadań nad historią muzyki religijnej oraz kulturą muzyczną Śląska

osiągnięcia w zakresie dydaktykiakademickiej oraz kształcenia kadry naukowej

osiągnięcia w zakresie organizacjiżycia naukowego (konferencje, seminaria, sympozja).

II.Wymagane dokumenty

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2. Dokument poświadczający nadanie tytułu naukowego

3. Kwestionariusz osobowy

6. Wykaz publikacji

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzebniezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.

08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

III. Uczelnia nie zapewniamieszkania

IV. Termin składania dokumentówupływa z dniem 22 czerwca 2015 r.

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku