Etat naukowo-techniczny Stanowisko naukowo-techniczne
UMCS
Lublin, Poland
4 d. temu

Opis

Informacje ogólne dotyczące stanowiska pracy

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 • a. pomoc w czynnościach administracyjnych Pracowni Muzeum Zoologicznego, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, prowadzenie ewidencji majątku Pracowni, pomoc w sprawozdawczości;
 • b. prowadzenie zamówień (aparatura, materiały, środki dydaktyczne) oraz rozliczeń finansowych zgodnie z procedurami obowiązującymi na Uczelni;
 • c. wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
 • d. opieka nad ekspozycją muzealną oraz zbiorami naukowymi (opracowywanie zbiorów oraz ich ewidencjonowanie), konserwacja, zabezpieczanie, eksponowanie, utrzymanie właściwego stanu technicznego wyposażenia;
 • e. współpraca krajowa i zagraniczna, prowadzenie korespondencji (także w języku angielskim), udostępnianie zbiorów muzealnych do celów wystawowych i naukowych;
 • f. pomoc w organizacji działań promocyjno-edukacyjnych (w tym m.in. : przygotowywanie ulotek, broszur reklamowych, plakatów, zaproszeń, materiałów do zajęć edukacyjnych);
 • g. współpraca z serwisami informacyjnymi;
 • h. inne zadania związane z funkcjonowaniem Muzeum.

  2. Niezbędne wymagania :

 • a. wykształcenie wyższe biologiczne;
 • b. biegła obsługa komputera, w szczególności pakietów biurowych (MS Office, Excel, Power Point);
 • c. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • d. dyspozycyjność i mobilność.

  3. Dodatkowe wymagania :

 • a. doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego lub na podobnym stanowisku (umiejętność prowadzenia zajęć dla dzieci, młodzieży i studentów);
 • b. umiejętność pracy w zespole, niekonfliktowość, wysoka kultura osobista;
 • c. dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, odpowiedzialność, punktualność;
 • d. umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji;
 • e. umiejętność pracy pod presją czasu;
 • f. otwartość na nowe działania podejmowane w Pracowni;
 • g. mile widziana znajomość drugiego języka obcego w stopniu komunikatywnym (rosyjski, ukraiński).

  Wymagane dokumenty

 • a) szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej);
 • b) list motywacyjny;
 • c) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • d) kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • e) oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny na stronie internetowej UMCS);
 • f) kopie dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

  g) inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

  h) oświadczenie kandydata o treści : Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl.

  Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art.

  6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku