ds. wypłat i statystyki
ZUS
Gorzowie Wielkopolskim
4 d. temu

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie średnie
 • Wymagania pożądane :

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 1 rok pracy związanej ze świadczeniami emerytalno-rentowymi
 • Wymagania dodatkowe

  znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i rozporządzeń do tej ustawy

 • znajomość Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeń do tej ustawy
 • znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
 • znajomość Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rozporzadzeń do tej ustawy
 • znajomość Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i rozporządzeń do tej ustawy
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • umiejętność obsługi aplikacji interakcyjnych
 • rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
 • komunikatywność, rzetelność, asertywność
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • umiejętność współpracy z innymi
 • orientacja na klienta
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • realizacja wypłat świadczeń emerytalno - rentowych z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji.
 • obsługa zwrotów i wpłat gotówkowych dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji.
 • sporządzanie meldunków i sprawozdań statystycznych w zakresie realizowanych wypłat świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji.
 • rozliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji.
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych świadczeń emerytalno- rentowych z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym zleconych zakładowi do realizacji.
 • Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku