Asystent w Zakładzie Historii Literatury i Kultury Niemiec XIX i XX wieku w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym
Uniwersytet Opolski
Opole
1 d. temu

Asystent w Zakładzie Historii Literatury i Kultury Niemiec XIX i XX wieku w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym

2016-12-08 16 : 14 : 37 Wydarzy się

Do konkursu mogą przystąpić osoby, którespełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNOZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego magistra
 • wykaz dorobku naukowego
 • informacje o osiągnięciach naukowo-dydaktycznych
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 • o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

  KANDYDACI NA STANOWISKO ASYSTENTA POWINNI :

 • posiadać stopień magistra w zakresie literaturoznawstwa
 • spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
 • Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego

 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • posiadać wysokie kompetencje z zakresu literaturoznawstwa
 • dobrze znać zasady funkcjonowania i obsługi Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów
 • znać procedury jakości kształcenia
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie InstytutuFilologii Germańskiej (pok. 115) do dnia 8 stycznia 2016r.

  Aplikacje,które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

  Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając "Kontynuuj", wyrażam zgodę na zasady prywatności i warunki neuvoo i zgadzam się na otrzymywanie odpowiednich powiadomień o ofertach e-mail. (anuluj w dowolnym momencie) Spójrz tutaj
  Kontynuuj
  Formularz wniosku