Profesor zwyczajny w Katedrze Bioetyki i Etyki Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
Uniwersytet Opolski
Opole
18 d. temu

I. Warunki konkursu

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Opolskiego oraz posiada :

tytuł profesora nauk teologicznych

znaczący dorobek naukowy w zakresie teologii moralnej, bioetyki, etycznych aspektów transplantologii, eutanazji, antropologicznych podstaw moralności

osiągnięcia w zakresie dydaktyki akademickiej oraz kształcenia kadry naukowej

osiągnięcia w zakresie organizacji życia naukowego (konferencje, seminaria, sympozja).

II. Wymagane dokumenty

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2. Dokument poświadczający nadanie tytułu profesora

6. Wykaz publikacji

7. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.

08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

III. Uczelnia nie zapewnia mieszkania

Aplikuj
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku