Konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki
Uniwersytet Opolski
Opole
45 d. temu

Konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki

2016-03-31 10 : 12 : 45 Wydarzyło się

Rektor Uniwersytetu Opolskiego na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki ogłasza konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki.

Wymaganadokumentacja oraz wymagania kwalifikacyjne kandydata :

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
 • Odpis dyplomu uzyskania tytułu naukowego profesora nauk fizycznych lub stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych.
 • Życiorys zawodowy.
 • Zestawienie opublikowanych prac naukowych.
 • Krótki opis głównych kierunków badań oraz osiągnięć naukowych.
 • Informacja o udziale w realizacji projektów badawczych.
 • Informacja o współpracy z organizacjami, instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.
 • Krótki opis przyszłych planów badawczych, w szczególności badań, które kandydat zamierza podjąć w IF UO.
 • Krótki opis aktywności dydaktycznej oraz osiągnięć w zakresie kształcenia kadry.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Zgoda na :
 • wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy;
 • zaliczenie do minimum kadrowego dla studiów kierunku fizykana poziomie I i II stopnia;
 • zaliczenie do minimum kadrowego do nadawania stopnia doktora naukfizycznych;
 • zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przyprowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych.
 • Preferowane będą osoby, któreposiadają udokumentowany dorobek badawczy w zakresie spektroskopii plazmy, w szczególności związany z modelowaniemkształtów linii widmowych, oraz doświadczenie dydaktyczne na poziomieuniwersyteckim.

  Pożądana jest znajomość metod obliczeniowych fizyki.

  Termin imiejsce składania zgłoszeń oraz sposób powiadomienia o wynikach :

 • Termin składania zgłoszeń upływa 19 kwietnia 2016 r.
 • Miejsce składania zgłoszeń : Dziekanat WydziałuMatematyki, Fizyki i Informatyki. ul. Oleska 48, 45-052 Opole.
 • Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres email.

  Planowane zatrudnienie od 1 października 2016r.

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

  Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku