Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Politologii
Uniwersytet Opolski
Opole
32 d. temu

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Politologii

2018-04-23 13 : 50 : 21 Wydarzy się

INSTYTUCJA : Uniwersytet Opolski, Wydział NaukSpołecznych, Instytut Politologii

MIASTO : Opole

STANOWISKO : profesor nadzwyczajny

DYSCYPLINANAUKOWA : nauki o polityce

DATAOGŁOSZENIA : 23. 04. 2018r.

TERMINSKŁADANIA OFERT : do 25.05. 2018 r.

LINK DOSTRONY : www.uni.opole.pl

SŁOWAKLUCZOWE : nauki o polityce, stosunkimiędzynarodowe,

OPIS : (tematyka,oczekiwania, uwagi)

RektorUniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w InstytuciePolitologii.

I. Podstawowewymagania kwalifikacyjne :

1. tytuł naukowy doktorahabilitowanego,

2. znaczący dorobeknaukowy,

3. doświadczeniedydaktyczne nabyte w uczelni akademickiej.

II. Kryteria dodatkowe :

1. wszechstronność i ranga dorobku naukowego (publikacje,granty, udział w konferencjach naukowych, doświadczenie eksperckie, inne),

2. zainteresowanianaukowe nauki o polityce, stosunki międzynarodowe,

III.Wymagane dokumenty :

1. podanie ozatrudnienie w Instytucie Politologii UO skierowane do Jego MagnificencjiRektora Uniwersytetu Opolskiego,

2. kwestionariuszosobowy,

3. CV wraz zinformacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

4. kopia dyplomu drahabilitowanego lub profesora,

5. wykaz dorobkunaukowego spis publikacji, granty, udział w konferencjach naukowych, inne,

6. oświadczenie zgodne z art.109 ust. 1 - ustawyz dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

7. oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będziepodstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust.1. Pkt 33ustawy -

Prawo o Szkolnictwie Wyższym).

Wnioski można składaćosobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Instytutu Politologii UniwersytetuOpolskiego, Opole, ul.

Katowicka 89, pokój 309, do dnia 25.05.2018 r . godz.15 : 00

Aplikuj
Aplikuj
Mój adres email
Klikając na "Continue ", zgadzasz się, że neuvoo gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe, które dostarczyłeś w tym formularzu, aby utworzyć neuvoo konto i zapisać się na nasze alerty e-mail, zgodnie z naszymi Polityka prywatności . Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wykonując czynności .
Kontynuuj
Formularz wniosku