Supply Chain Manager
Pattonair
Wroclaw, Poland
5 d. temu

Description

The Supply Chain function provides the main interface between the end customer and the external supply base, developing and building strong relationships and driving process improvements throughout the supply chain.

The department satisfies the company need to support sales through the management of a global supply base encompassing internal and external supply chains and in line with defined business parameters helping to maintain the company as a market leader in end to end supply chain management.

To manage a diverse, cross functional team and disciplines, focussed on the provision of end to end supply chain services encompassing product sourcing, Inventory management and Forecasting and Project Management and the management of the external supply chain.

Lead the team to ensure supply chain performance with regards to Quality, Delivery and Inventory management and working capital impact is achieved and improvements within the supply chain are realised and deployed to deliver tangible benefit to the Value Stream.

Accountable for the effective management of the primary day to day operations and customer relationships to ensure customer service standards are delivered and overall customer satisfaction is maintained within budget.

Key Responsibilities

Summary of responsibilities :

Oversee the day to day relationship management with vendors and internal customers to ensure all aspects of customer expectations and Pattonair business requirements are met or exceeded to promote the long term interest of the business.

Review departmental KPI’s and evaluate business risk to enable the performance of the department to be monitored, highlighting any potential trends and issues and prioritising the associated mitigation action to ensure customer satisfaction is maintained whilst financial and budgeting objectives are not compromised.

Manage the capacity and capability planning within the team, to ensure the team have the required skills and abilities to meet the Value Stream service levels and drive all performance criteria relevant to the function.

Undertake root cause analysis and guide the team to identify and implement Continuous Improvement actions to ensure opportunities to improve internal and external process / efficiencies are realised.

Manage and review the forecasting process for the Value Stream including sales budgeting and variance investigations to provide customer intelligence to manage

business planning, including the establishment of collaborative demand planning with key customers

Establish and define the vendor relationship governance in line with Strategic Procurement commodity strategies, ensuring this is effectively deployed and adhered to, to ensure compliance with the business targets.

Participation in improvement activities at Value Stream / function / company level to enhance business performance and efficiency.

Comply with all relevant internal rules, policy and procedures, including those relating to Health and Safety, Data Protection and all those contained within the issued Employee Handbook and Policies and Procedures Manual.

Undertake other duties and tasks that may be allocated that are appropriate to the job.

Required skills and experience :

Degree or equivalent in business related subject

Extensive experience in establishing, driving and developing supply chain relationships

Significant supply chain operations experience

Significant people management experience

Some experience managing and developing performance metrics and processes

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Pattonair Poland sp.

z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa) w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym.

Jeśli jest Pan / Pani zainteresowany / a udziałem w naszych przyszłych rekrutacjach, prosimy o zaznaczenie następującej klauzuli :

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Pattonair Poland sp.

z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa) w celu udziału w dalszych procesach rekrutacyjnych.

Chcemy, aby nasze oferty pracy w jak największym stopniu były przystosowane do Państwa oczekiwań i w tym celu Państwa dokumenty rekrutacyjne są analizowane, jednak niezbędne są Państwa zgody :

o Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa) moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych na rzecz Pattonair Group.

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Pattonair Group na cele analiz i raportów.

Zostałem / am poinformowany / a, o tym, że :

1. Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul.

Sienna 82, 00-815 Warszawa).

2. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych na cele analiz i raportów jest Pattonair Group.

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody również w celu przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych oraz na cele raportów i analiz.

4. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Pattonair Poland sp. z o.o., w szczególności Pattonair Group oraz podmiotom współpracującym z Pattonair Group, w szczególności Pattonair Poland sp. z o.o.

5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast konieczne, abym mógł / a wziąć udział w procesie rekrutacyjnym lub w zależności od zakresu wyrażonej zgody w dalszych procesach rekrutacyjnych.

Wyrażenie zgody na potrzeby przeprowadzenia analiz i raportów jest również dobrowolne, ale konieczne dla uwzględnienia Pana / Pani danych w prowadzonych badaniach.

6. Dane w zakresie imion i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art.

6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej RODO ). Dane o niekaralności będą przetwarzane jedynie w zakresie przewidzianym przepisami prawa (art.

10 RODO). Przetwarzanie pozostałych danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit.

a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych, a także na potrzeby analiz i raportów odbywa się na podstawie zgody (art.

6 ust. 1 lit. a) RODO), której wyrażenie również jest dobrowolne. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem / obroną roszczeń (art.

6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadniony interes administratora).

7. Brak zgody na udział w obecnej / przyszłych rekrutacjach uniemożliwi nam rozpatrzenie Pana / Pani kandydatury lub wzięcie Pana / i aplikacji pod uwagę w przyszłych rekrutacjach.

Brak zgody na cele analiz i raportów nie pozwoli nam uwzględnić Pana / Pani danych osobowych w prowadzonych badaniach.

8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje mi również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 6 miesięcy.

W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także na cela analiz i raportów moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 6 miesięcy.

Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.

10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku