Stanowisko ds. kontroli
ZUS
Centrala ZUS
4 d. temu

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne :

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z przeprowadzaniem kontroli wewnętrznej lub audytu albo sprawowania nadzoru
 • minimum 3 lata stażu pracy
 • Pożądane :

 • wykształcenie wyższe (rachunkowość, ekonomia, administracja, finanse publiczne, zamówienia publiczne)
 • studia podyplomowe (kontrola wewnętrzna i audyt, audyt bezpieczeństwa, kontroling, kontrola finansowa, prawo pracy, prawo finansowe, finanse publiczne, zamówienia publiczne)
 • Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w kontroli w obszarze finansów (pożądane doświadczenie w kontroli finansów publicznych)
 • nastawienie na wyniki / konsekwencja w działaniu
 • terminowość i rzetelność
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
 • działanie procesowe / nastawienie na proces
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność poprawnego wnioskowania
 • stanowczość / pewność siebie
 • umiejętność przekonywania
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność stosowania przepisów
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • komunikatywność (umiejętność komunikacji pisemnej, werbalnej i niewerbalnej)
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • zdolność do radzenia sobie ze stresem i presją czasu
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • koordynuje prace zespołów opracowujących procedury kontroli
 • opracowuje, aktualizuje oraz dokonuje przeglądów procedur kontroli
 • prowadzi kontrolę instytucjonalną procesów przebiegających w Zakładzie oraz sporządza dokumentację z przeprowadzonych kontroli
 • prowadzi kontrole funkcjonalne w wydziałach kontroli wewnętrznej oddziałów Zakładu
 • kieruje zespołami kontrolującymi złożonymi z pracowników Departamentu i pracowników wydziałów kontroli wewnętrznej oddziałów Zakładu
 • koordynuje kontrole zlecone do przeprowadzenia wydziałom kontroli wewnętrznej oddziałów Zakładu
 • analizuje i opracowuje wyniki przeprowadzonych kontroli oraz sporządza bieżące informacje w tym zakresie
 • prowadzi postępowania wyjaśniające związane z ustaleniami dokonanymi przez wydziały kontroli wewnętrznej oddziałów Zakładu i przygotowuje projekty wystąpień w tym zakresie
 • uczestniczy w opracowywaniu propozycji tematów do rocznych planów kontroli
 • Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku