Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego Instytutu Slawistyki
Uniwersytet Opolski
Opole
16 d. temu

konkursu mogą przystąpić osoby, które :

 • posiadająstopnień doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwo;
 • mogąwykazać się aktualnym i znaczącym dorobkiem naukowym z zakresu językoznawstwawschodniosłowiańskiego i polskiego, zwłaszcza w zakresie takich specjalności,jak teolingwistyki, translatoryka, leksykografia przekładowa;
 • nieprzekroczyli 55. roku życia;
 • władają poza polskim innym językiem słowiańskim jako macierzystym;
 • mogąprzedłożyć autorskie programy nauczania do praktycznej nauki językówwschodniosłowiańskich (z preferencją dla rosyjskiego i / lub ukraińskiego);
 • wykazująsię orientacją w zakresie komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego;
 • majądoświadczenie w zakresie pracy organizacyjno-administracyjnej w warunkachuczelni wyższej;
 • spełniająwarunek zaliczenia do minimum kadrowego kierunku filologia;
 • spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
 • U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

  Kandydaciprzystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznegonastępujące dokumenty :

 • podanie skierowane do JM Rektora,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys naukowy i CV,
 • odpis dyplomu habilitacyjnego,
 • informację o dorobku naukowym (z wykazem publikacji) i dydaktycznym;
 • oświadczenie o wyrażeniuzgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzebniezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.
 • 08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. : Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

  Termin składaniadokumentów upływa z dniem 12 lipca 2016 roku.

  Rozstrzygnięciekonkursu przewidywane jest na 13 lipca 2016 r.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku