Maszynista podkategorii A1 (Kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM)
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Kędzierzyn-Koźle opolskie Polska
12 d. temu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • kierowanie pojazdem kolejowym na podstawie licencji i świadectwa maszynisty podkategorii A1 lub świadectwa zdania egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM,
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji eksploatacyjnej oraz zgłaszanie potrzeb naprawczych,
 • konserwacja i utrzymanie pojazdu kolejowego w celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów i wymagań MMS,
 • wykonywanie napraw zespołów i podzespołów pojazdu kolejowego,
 • terminowe wykonywanie zadań, przestrzeganie wymagań technologicznych oraz dbałość o uzyskanie wymaganych parametrów jakościowych i ilościowych wykonywanych robót,
 • udział w usuwaniu skutków wypadków i klęsk żywiołowych,
 • utrzymanie narzędzi i sprzętu w stanie zapewniającym sprawne i bezpieczne wykonywanie robót.
 • Wymagane kwalifikacje :

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe.
 • licencja maszynisty i świadectwo maszynisty podkategorii A1 lub świadectwo zdania egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • bardzo dobry stan zdrowia*.
 • Mile widziane kwalifikacje :

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe branża kolejowa,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem pojazdów kolejowych.
 • Oferujemy :

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
 • W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

  Urz. UE L 119 z 2016 r., str.1-88, zwanym dalej RODO). Zgodnie z Rozporządzeniem (RODO), w przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

  Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

  Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku.

  Oferta pracy dla wybranego kandydata zostanie złożona na stanowisko zgodne z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 • Warunki zdrowotne - fizyczne i psychofizyczne oraz inne wymagania, jakie powinni spełniać pracownicy są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 kwietnia 2015 r.
 • w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo zachowanie jego ważności (Dz.

  U. 2015 poz. 522 z późn. zm.).

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 21.06.2018.

  Aplikuj

  Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku