Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Proce
Uniwersytet Opolski
Opole
41 d. temu

Wymagania w zakresiekwalifikacji :

posiadany stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza

co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

na uczelniach wyższych

zaawansowana znajomość języka angielskiego

2. Warunki mieszkaniowe :

uczelnia nie zapewnia mieszkania

3. Wymagane dokumenty :

podanie o zatrudnienie do JM Rektora UO,

kwestionariusz osobowy,

dyplom (Uchwała Rady Wydziału) doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza,

wykaz publikacji,

zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy.

4. Czas trwaniakonkursu :

2 tygodnie od daty ogłoszenia

5. Planowanezatrudnienie od 1 października 2017 r.

6. Nie poinformowaniekandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jegooferty. Nadesłane dokumenty osób niezakwalifikowanych nie będązwracane.

Komisja zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymikandydatami. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będąrozpatrywane.

7. Uczelnia nie zapewniamieszkania.

8. Adres nadsyłaniazgłoszeń :

SekretariatSamodzielnej Katedry

45-365Opole

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku