Koordynator ds utrzymania Czystości
Amlux Sp z o.o.
Warszawa, Mazowieckie
5 d. temu

Spółka z branży usługowej poszukuje kandydata na stanowisko Koordynator ds. Utrzymania Czystości mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Miejsce pracy : Warszawa Opis stanowiska : Utrzymywanie bieżących kontaktów z Kontrahentami nadzorowanych obiektów oraz stały nadzór nad prawidłową realizacją usług Prowadzenie dokumentacji związanej z zarządzaniem obiektami Kontrola budżetu operacyjnego Zarządzanie personelem na płaszczyźnie operacyjnej i technicznej Rekrutacja pracowników Coaching, szkolenie oraz motywowanie podległego personelu Dbanie o wysoką jakość świadczonych usług Gotowość do pracy w terenie Wymagania : Prawo jazdy kat.

B - mile widziany własny samochód osobowy (oferujemy zwrot kosztów za paliwo) Umiejętność zarządzania zespołem pracowników Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, interpersonalne i przywódcze Umiejętność planowania własnej pracy, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów Doświadczenie w kontaktach biznesowych oraz obsłudze Klientów kluczowych Odporność na stres Dyspozycyjność Oferujemy : Stałą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie Umowę o prace bądź umowę zlecenie Wyzwania umożliwiające własny rozwój Odpowiedzialne stanowisko Osoby zainteresowane proszone są o wysyłanie CV za pośrednictwem portalu lento.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty, które nie zawierają klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AMLUX Sp.

z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 77 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracownika sprzątającego .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AMLUX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul.

Grójecka 77 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce AMLUX Sp. z o. o.

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści : Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że : 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest AMLUX Sp.

z o. o. , ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa, 2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem : AMLUX Sp.

z o. o. ,, ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa, 3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników AMLUX Sp.

z o. o. , na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj.

podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii; 5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.

12.2018 r. 6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia.

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez AMLUX Sp.

z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku