Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego Instytutu Filologii Angielskiej
Uniwersytet Opolski
Opole
16 d. temu

konkursu mogą przystąpić osoby, które :

 • legitymują się stopniem naukowym doktora z zakresu literaturoznawstwa angielskiego w zakresie współczesnej prozy australijskiej;
 • mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich z zakresu przedmiotów realio-, kulturo- i literaturoznawczych i praktycznej nauki języka angielskiego, w szczególności angielskiego języka biznesu;
 • posiadać recenzowane publikacje naukowe z dziedziny Literary Studies

 • wykazują się orientacją w zakresie komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego;
 • posiadają wiedzę i umiejętności administracyjnej obsługi Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów;
 • spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.

  Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

  Kandydaciprzystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziekanacie WydziałuFilologicznego następujące dokumenty :

  podanie skierowane do JM Rektora,

  życiorys naukowy i CV,

  odpisy dyplomów (ukończenia studiów wyższych, stopniadoktora),

 • informację o dorobku naukowym (z wykazem publikacji) i dydaktycznym;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.

  08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. : Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

  Dozadań na w / w stanowisku będzie należało organizowaniekonferencji, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, opieka nadzaproszonymi gośćmi oraz promocja Instytutu.

  Komisjakonkursowa zastrzega sobie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej zkandydatami w języku angielskim. Kandydat powinien posiadaćumiejętność prowadzenia zajęć akademickich w j.

  angielskim.Przyjmowane będą dokumenty osób, które złożą zaświadczenie ogotowości zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim jako podstawowymmiejscu pracy (na I etacie).

  Dokumentynależy złożyć dodnia 28 czerwca 2017 roku , w SekretariacieInstytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego , pl.

  Kopernika 11, 45-040 Opole, pok. 23

  Rozmowakwalifikacyjna odbędzie się w dniu 29czerwca 2017 r. o godz. 11 : 00

  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne zodrzuceniem jego oferty. Uczelnia nie zapewnia mieszkania .

  Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku