Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności diagnostyka laboratoryjna
Uniwersytet Opolski
Opole
8 d. temu

konkursu mogą przystąpić osoby, które :

 • spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.),
 • posiadają tytuł zawodowy magistra analityki medycznej lub pokrewny,
 • wykazują zainteresowania rozwojem zawodowym i naukowym związanym ze słowami kluczowymi.
 • Wymagane dokumenty :

 • CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące :
 • danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail),
 • PESEL,
 • aktualnego miejsca zatrudnienia,
 • posiadanego tytułu zawodowego,
 • dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie),
 • doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były / są realizowane),
 • doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi,
 • doświadczenia w pracy laboratoryjnej w zakresie metod biologii molekularnej, metod badania białek, metod badania enzymów,
 • dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych),
 • znajomości języka angielskiego na poziomie minimalnym B2.
 • Pełne zestawienie ilościowe publikacji.
 • Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Kopia / e lub odpis / y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.
 • Opinie dotyczące doświadczenia w pracy laboratoryjnej.
 • Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od 1.10.2018r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.
 • Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
 • Kwestionariusze osobowe (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz dla pracownika : http : / / www.uni.opole.pl / page / 41 / pracownicy-dokumenty-do-pobrania)
 • Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku